graphic-element-nortura
Nortura Haerland2

Finansiell informasjon

Nøkkeltall2018201920202021
Mill.krMill.krMill.krMill.kr
Omsetning23 44923 72824 72226 613
Omsetning pr. årsverk4,554,865,065,56
Driftsresultat før av-og
nedskrivninger (EBITDA)
629751858849
Driftsresultat (EBIT)88197326261
Resultat før etterbetaling/skatt26110265170
Totalkapital947693169 2219 272
Egenkapital306830853 2553 289
Netto rentebærende gjeld289725572 2032 440
Egenkapitalandel %32,433,135,535,5
Totalkapital rentabilitet %1,83,44,93,9
Egenkapital rentabilitet %0,83,68,45,2
Netto rentebærende gjeld/EBITDA4,63,42,62,9
Gjeldsgrad2,02,01,81,8
Ytelser utover nettonotering uten
innfrakt og nødslakt, inkl. etterbetaling
441427504577
Slaktevolum - tonn264 170260 795255 362262 925
Antall aktive eiere med rettigheter18 30017 70017 30017 100
Antall utførte årsverk5 1514 8864 8824 789
Tilstedeværelse %94,694,994,693,5
H-verdi21211920
Antall skader med fravær214203177165