graphic-element-nortura
Nortura Haerland2

Finansiell informasjon

Nøkkeltall201720182019
Mill.krMill.krMill.kr
Omsetning23 54523 44923 728
Omsetning pr. årsverk4,504,554,86
Driftsresultat før av-og
nedskrivninger (EBITDA)
725629751
Driftsresultat (EBIT)15388197
Resultat før etterbetaling/skatt7026110
Totalkapital9 59494769316
Egenkapital3 12230683085
Netto rentebærende gjeld3 35628972557
Egenkapitalandel %32,132,433,1
Totalkapital rentabilitet %2,31,83,4
Egenkapital rentabilitet %2,30,83,6
Netto rentebærende gjeld/EBITDA4,64,63,4
Gjeldsgrad2,12,02,0
Ytelser utover nettonotering uten
innfrakt og nødslakt, inkl. etterbetaling
508441427
Slaktevolum - tonn268 780264 170260 795
Antall aktive eiere med rettigheter18 90018 30017 700
Antall utførte årsverk5 2315 1514 886
Tilstedeværelse %93,494,694,9
H-verdi212121
Antall skader med fravær194214203