graphic-element-nortura
Nortura Haerland2

Finansiell informasjon

Nøkkeltall2017201820192020
Mill.krMill.krMill.krMill.kr
Omsetning23 54523 44923 72824 722
Omsetning pr. årsverk4,504,554,865,06
Driftsresultat før av-og
nedskrivninger (EBITDA)
725629751858
Driftsresultat (EBIT)15388197326
Resultat før etterbetaling/skatt7026110265
Totalkapital9 594947693169 221
Egenkapital3 122306830853 255
Netto rentebærende gjeld3 356289725572 203
Egenkapitalandel %32,132,433,135,5
Totalkapital rentabilitet %2,31,83,44,9
Egenkapital rentabilitet %2,30,83,68,4
Netto rentebærende gjeld/EBITDA4,64,63,42,6
Gjeldsgrad2,12,02,01,8
Ytelser utover nettonotering uten
innfrakt og nødslakt, inkl. etterbetaling
508441427504
Slaktevolum - tonn268 780264 170260 795255 362
Antall aktive eiere med rettigheter18 90018 30017 70017 300
Antall utførte årsverk5 2315 1514 8864 882
Tilstedeværelse %93,494,694,994,6
H-verdi21212119
Antall skader med fravær194214203177