graphic-element-nortura

Dyrevelferd hos gris

Gris Foto Rune Bendiksen

Slik jobber Nortura med dyrevelferd hos gris

Norturas bønder baserer dagens hold av gris på rammene som loven gir. Nortura har de siste årene utviklet et omfattende system for oppfølging av dyrevelferd sammen med bransjen.


Nortura noytral

Slik følger Nortura opp avvik på dyrevelferd

Når det oppdages tilfeller av dårlig dyrevelferd må det iverksettes tiltak som sikrer dyrene en god oppfølging. Å ikke følge opp slike avvik skal få konsekvenser. Slik er Norturas rutiner og muligheter for sanksjoner.


Paragraf

Slik er kravene til husdyrhold i Norge

Husdyrhold i Norge er regulert av svært mange ulike regelverk, og produsenten er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert.


Norturadress Foto Sporenstrek

Slik er rollene i oppfølging av dyrevelferd

Hvem er det som har ansvaret for at dyra har det bra? Og hvem har ansvaret for at regelverket følges? Slik er rollefordelingen i oppfølging av dyrevelferd.


Svinehold i Norge

Norske griser har det bedre enn i flere andre land, takket være målrettet forbedringsarbeid gjennom mange år.