graphic-element-nortura
Nortura Haerland2

Datterselskaper

Nortura har flere hel- og deleide datterselskaper i Norge, Sverige, Danmark og England. Nøkkeltallene nedenfor er fra 2017.

Omsetning490,0 mill. kr
Antall utførte årsverk54
Norturas eierandel100 %

Norilia er et heleid datterselskap til Nortura. Aktiviteten til Norilia er basert på plussprodukter fra slakting og nedskjæring på alle dyreslag. Norilia har egen virksomhet på hud, skinn, naturtarm, ull, råstoff til dyrefôr og noen eksportprodukter til mat. Rundt 70 % av salget er eksporthandel og de viktigeste markedene er i Europa og Asia.

Hovedkontoret er i Oslo.

Omsetning157,1 mill. kr
Antall utførte årsverk33
Norturas eierandel100 %

Driver produksjon og salg av hundefôr. Hovedkontoret er i Sirevåg.

Omsetning388,6 mill. kr
Antall utførte årsverk69
Norturas eierandel67 %

Videreforedler biprodukter fra slakterier og skjærebedifter, kassater og døde dyr. Hovedkontoret ligger på Hamar.

Fjordkjøkken AS

Omsetning444,2 mill. kr
Antall utførte årsverk120
Norturas eierandel56.5 %

Driver middagsproduksjon for merkevaren Fjordland. Hovedkontoret ligger på Varhaug i Rogaland.

Omsetning1 415,8 mill. kr
Antall utførte årsverk116
Norturas eierandel100 %

Norfersk AS er utviklet av Nortura og NorgesGruppen for ekslusivt å betjene Meny, Spar og Kiwi med førsteklasses produkter av storfe, svin og lam. Norfersk startet leveranser 3. september 2012.

Omsetning536,5 mill. kr
Antall utførte årsverk124
Norturas eierandel87,5 %

Driver vasking, foredling og internasjonal handel med ull. Hovedkontoret ligger i Bingley, UK.

Omsetning1 383,9 mill. kr
Antall utførte årsverk33

Eies 100 % av NoriDane Foods AS (NOR)
Driver internasjonal handel med kjøttvarer. Hovedkontoret er i København, med avdelingskontorer i Oslo, Polen og Ungarn.

Øvrige datterselskaper, inkludert Nortura sin eierandel i parentes:

  • Prima Slakt AS (100,0 %)
  • Telespor (100 %)
  • Norsk Duroc AS (70 %)
  • Det Nye Kjøkken AS (67,4 %)
  • Karasjok Slakteeiendom AS (66,0 %)
  • Animalia AS (66,0 %)
  • Noridane Foods AS (NOR) (65,0 %)
  • Scandinavian Poultry Research AS (51,0 % )
  • Hå Rugeri (51,0 %)