graphic-element-nortura

Om oss

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er våre største og mest kjente merkevarer.

Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 17 700 norske bønder.

I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse, bærekraft og verdiskaping over hele landet. I tillegg har vi flere hel og deleide datterselskaper innen beslektet næringsvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark og England. Vi tilbyr et mangfold av råvarer og ferdige produkter av kjøtt og egg både til dagligvare-, industri- og storkjøkkenmarkedet.

God dyrevelferd, dyrehelse og trygg mat er grunnforutsetninger for vår drift. Vi støtter myndighetenes kostholdsråd og vi har et program for det grønne skiftet.

I tillegg til nærmere 17 700 aktive eiere, har Nortura over 30 produksjonssteder og mer enn 5 000 ansatte. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for over 23 milliarder kroner og legger igjen 4,8 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2017).

Vi satser på innovasjon for å utvikle oss i en helsevennlig og bærekraftig retning, og fortsatt skape matglede og store verdier som forblir i Norge.