graphic-element-nortura
Microsoft Teams image 6

VILTi - Samme oppskrift, nytt navn

21.09.21 - kl. 11:03

Klassikeren vi elsker i ny klimasmart emballasje!

Konservering med hermetikk

Konservering har alltid vært viktig for å bevare mat for fremtiden.

For hermetikk er det kraftig varmebehandling og pakking i tett emballasje som gjør at produktet får så lang holdbarhet. Under varmebehandlingen drepes bakterier og deres sporer, og enzymer inaktiveres.

  • Tett emballasje hindrer at luft og nye bakterier som kan forringe kvaliteten på produktet kommer til.
  • Hermetikk pakkes gjerne i bokser av metall, som også hindre at lys slipper igjennom. Dette bidrar ytterligere til å bevare produktkvaliteten.

Hermetisert mat vil alltid være trygg å spise så lenge boksen er hel, men etter endel år vil smak og utseende på maten endre seg. Har du flere spørsmål om våre produkter håper vi du kontakter oss.


Klassikeren vi elsker med ny og klimasmart emballasje

Totalt etterlater den nye kartongemballasjen opptil 80% lavere co2-utslipp* enn sammenlignbar emballasje.

Vi har endret emballasjen på norske VILTi i saus fra metall til kartong. Produktets gode smak og kvalitet er den samme. Den nye Tetra Recart®-emballasjen er enklere å åpne, resirkulerbar, og mye bedre for miljøet.


Vi endrer emballasjen fra metall til kartong for å bidra til at Norge og norsk landbruk leverer på Paris-avtalen om redusert klimaavtrykk innen 2030. Klimasmart emballasje er et av flere tiltak vi jobber med.


Hvordan resirkulerer jeg den nye kartongen?

Den nye kartongemballasjen resirkuleres på samme måte som melkekartongen – sammen med annet papp- og papiravfall. Kartongen inneholder også plast og aluminium for å bevare maten best mulig. På gjenvinningsanlegget separerer en vanntrommel pappfibrene fra plasten og aluminiumet, som kommer ut som separate komponenter som kan gjenbrukes til andre nyttige produkter.


Hva betyr FSC-sertifiseringen?

69 % av kartongen består av pappfiber fra ansvarlig forvaltede skoger og andre kontrollerte kilder. Forest Stewardship Council® er en politisk uavhengig, ikke-profittdrevet organisasjon, som arbeider for et sosialt, økonomisk og miljømessig ansvarlig skogbruk over hele verden.


Hva er miljøfordelene med den nye kartongen?

69 % av kartongen er laget av fornybar, FSC-sertifisert pappråvare. I tillegg er den resirkulerbar når den kildesorteres sammen med papp og papiravfall.

Kartongen er flatpakket når den transporteres inn til anlegget som pakker maten. Sammenlignet med rund metallemballasje, så reduserer flatpakket kartong antall biler med 9 av 10 ved inntransporten. Når kartongen er ferdig pakket, bidrar den firkantede formen til at man transporterer mindre luft på vei til butikkene. Det betyr færre biler på veien. I tillegg veier kartong betydelig mindre enn metall, som også bedrer transporteffektiviteten.

*Beregnet av IFEU (Institute for Energy and Environmental Research), på vegne av Tetra Pak, Europeisk gjennomsnitt. Les mer om IFEUs beregninger her.

Kontaktperson