graphic-element-nortura

Vi tar folkehelsen på alvor

04.03.20 - kl. 10:40

I Nortura tar vi folkehelsa på alvor. Vi gjør vårt beste for å lage produkter som gir nordmenn en sunnere hverdag. I spørsmål omkring kosthold og helse samarbeider vi tett med helsemyndighetene.

Prior Sunn Matpakke med egg og palegg

Mindre fett i hverdagen

Kjøtt er en av grunnpilarene i det norske kostholdet. Det er en viktig del av vår mattradisjon og gir mye matglede, både til hverdags og fest.

I hverdagen betyr fettinnholdet en del. Derfor har vi i Nortura utviklet mange produkter med mindre fett. Fettinnholdet er alltid merket på emballasje-etiketten i gram fett per 100 gram vare, som en del av næringsdeklarasjonen. Der finner man også mengden mettet fett, som helsemyndighetene anbefaler oss å spise noe mindre av. Du vil se flere og flere nye produkter fra Nortura med mindre mettet fett framover.

Gradvis saltreduksjon

Nortura har signert en intensjonsavtale med Helsedepartementet, der vi har forpliktet oss til å bidra til at innholdet av mettet fett og salt i det norske kostholdet går ned til anbefalt nivå.

Helsemyndighetene anbefaler fem gram salt per dag. Det er anslått at vi gjennomsnittlig spiser rundt 10 gram, inkludert det vi salter selv under matlaging og ved spisebordet.

Vi har i flere år deltatt i det såkalte Saltpartnerskapet. Dette er nå lagt inn under intensjonsavtalen og denne samler matbransje, organisasjoner, forskningsmiljøer og myndigheter omkring målet med å redusere inntak av salt, sukker og mettet fett i befolkningens kosthold.

Fram til 2018 er målet i intensjonsavtalen å redusere saltmengden i matvarer med 15 prosent i forhold til nivået som forelå i 2015. Omkring 75% av saltet i matet kommer fra industrifremstilt mat. Kjøtt og kjøttprodukter bidrar med ca. 25% av det totale saltet i kosten.

I Nortura har vi over lengre tid jobbet med å redusere saltinnholdet i mange av hverdagsproduktene. En gradvis reduksjon gjør at man lettere venner seg til mindre saltsmak enn når forandringen skjer brått. Arbeidet vil derfor fortsette til målet i avtalen med Helsedepartementet er nådd.

Tilsetningsstoffer

I Norge er vi svært strenge med bruk av tilsetningsstoffer i maten, og de stoffene som er tillatt er nøye utprøvd og vurdert av myndighetene. I Nortura spør vi oss alltid om de få stoffene vi bruker i ulike produkter er nødvendige. Vi bruker bare de tilsetningsstoffene som våre fagfolk mener er nødvendige for det enkelte produktets mattrygghet og kvalitet.

Tilsetningsstoffer skal alltid oppgis på produktets emballasje, enten med sitt fulle navn, eller med sitt såkalte E-nummer. Dette finner du mer om på mattilsynet.no.

Nøkkelhull

I Nortura merker vi mange av produktene med nøkkelhull. Nøkkelhullet er de nordiske helsemyndighetenes felles merkeordning, og kan bare brukes på matvarer som danner grunnlag for et sunt og variert kosthold. Det er et symbol som er enkelt for forbrukeren å se etter i butikken. Nøkkelhulls-merkede matvarer kan samlet bidra til å utjevne helseforskjeller i befolkningen. I Nortura vil vi ta vår del av samfunnsansvaret for bedret folkehelse når vi øker antall nøkkelhulls-merkede produkter. Mer om nøkkelhull på Nortura- produkter.