graphic-element-nortura

Vi skal være Norges mest bærekraftige matprodusent

14.02.20 - kl. 13:49

I Nortura tar vi FNs bærekraftsmål på alvor.

En person holder et egg i hendene Foto Øivind Haug

Verdens mest bærekraftige husdyr

Vi påstår at norske husdyr er verdens mest bærekraftige dyr: Med sin unike dyrehelse, lave antibiotikabruk og høye utnyttelse, har for eksempel norsk storfe kun rundt halve klimaavtrykket per produsert kilo protein, sammenliknet med gjennomsnittet for resten av verden. Også for svin, kylling og verpehøns er bildet klart i favør av Norge. Norsk husdyrproduksjon setter gullstandarden i verden!

Vi mener det er viktig at vi ikke bytter ut bærekraftig norsk mat fra kostholdet mot importert kjøtt eller grønt. Da skaper vi ikke verdier på våre ressurser og vi bidrar heller ikke godt nok til å mette vår egen befolkning, slik et lands matproduksjon skal være tuftet på. Dette er også helt i tråd med FNs bærekraftsmål.

Vårt utgangspunkt er at bærekraftig kosthold er et norsk kosthold, samtidig som klimaavtrykket skal betydelig ned fremover fra norsk landbruk og matproduksjon.

Mer norsk fôr, mindre matsvinn

Det er altså ikke rom for å lene seg tilbake. Nortura skal bidra til at landbruket når sine klimamål innen 2030, blant annet ved å jobbe for økt norskandel i fôret, bruk av biogass fra våre produsenter til vår egen industri og transportflåte, gjennom å bidra til ny kunnskap om fôr og avl slik at husdyra avgir mindre klimagasser, samt ytterligere redusere matsvinnet.

Vi må ta innover oss at forbruket av animalske produkter fremover kan gå noe nedover. Vi kan ikke produsere mer mat enn det markedet vil ha, og vi må bidra til å opprettholde verdien av kjøttmat slik at både bonden, industrien og handelen har en sunn økonomisk bærekraft. Ingenting av det vi produserer går til spille, heller ikke verpehøns eller sau, men det er et klart mål at det vi produserer går til menneskemat, eller andre produkter som bidrar til en bærekraftig verdikjede.

Slik ivaretar vi norsk verdiskaping, et norsk landbruk og norsk matsikkerhet. Og slik skal vi bli Norges mest bærekraftige matprodusent innen 2030.

Les mer om vårt arbeid med klima her
Les mer om vårt arbeid med dyrevelferd her
Les mer om vårt arbeid med helse her