graphic-element-nortura

Transport

01.01.16 - kl. 12:09

Nortura har ikke så mange egne biler, derfor kjøper vi store deler av transporttjenestene fra eksterne transportselskaper. Våre transportører er viktige for oss, derfor stiller vi strenge krav til de som får kjøre med våre logoer på sine biler. Til gjengjeld etablerer vi gjerne langsiktige avtaler med den rette. Vi reviderer våre transportører jevnlig.

Våre største produktgrupper :

 • Inntransport
  Transport av kylling, egg og firbente dyr fra produsent og inn til våre slakterier og eggpakkerier. Denne transporten foregår i det vesentlige ved hjelp av innleide transportører, men Nortura disponerer også i enkelte områder egne biler og sjåfører. Transport av levende dyr krever helt spesielle kunnskaper og spesialtilpasset bilmateriell.
 • Mellomtransport
  Flytting og posisjonering av råvarer, ferdigvarer og helt slakt mellom våre fabrikker, samt tilbringertransport med ferdigvarer inn til grossistenes lagre. Denne transporten foregår med termomateriell og det stilles strenge krav til hygiene. Ubrutt kjølekjede er en forutsetning. Logging av temperatur og vaskerutiner foregår kontinuerlig. Nortura kjøper disse transporttjenestene.
 • Distribusjon
  Transport av ferdigvarer til butikk. I hovedsak er det dagligvaregrossistene som selv henter sine varer ved Norturas ekspedisjoner.
 • Stykkgods
  Transport av tørrvarer, krydder, emballasje og rekvisita fra våre underleverandører og inn til våre fabrikker i hele landet.

Kategori transport har også ansvar for:

 • Lagerleie
 • Toll og spedisjon
 • Lastbærere
 • Kjøp og vedlikehold av lastebiler

Husk at du i tillegg til kravene ovenfor må oppfylle minimumskravene våre.

Kontaktperson

Torbjørn Kristensen

Innkjøpssjef

Telefon: 908 27 032

E-post: torbjorn.kristensen@nortura.no

Hilda Brusegard

Innkjøper

Telefon: 917 07 081

E-post: hilda.brusegard@nortura.no