graphic-element-nortura

Svinehold i Norge

01. mars 2020

Norske griser har det bedre enn i de aller fleste andre land, takket være målrettet forbedringsarbeid gjennom mange år.

Brit Tove krekling koser med griser. Foto: Nortura/Rune Bendiksen

Bøndene følger strenge krav til dyrevelferd; blant annet at grisen skal ha tett liggeunderlag, nok strø, tilgang på grovfôr og rikelig med materiale å undersøke og rote rundt i. Purkene står ikke i trange båser slik de gjorde tidligere, de går fritt omkring inne i fjøset. Og klipping av halen - såkalt halekupering - har vært forbudt lenge her i landet.

Lite sykdom

Norske griser er lite plaget med sykdom sammenlignet med andre land. Vi er for eksempel det eneste landet i Europa der grisebestanden er tilnærmet fri for antibiotikaresistente gule stafylokokker, også kalt MRSA. Vi har dessuten utryddet mykoplasma, som gir lungebetennelse hos gris, noe vi kun har til felles med Sveits og Finland i europeisk sammenheng.

I de aller fleste tilfellene er grisene innendørs hele tida. En av årsakene er at de er avhengig av et godt og stabilt klima, blant annet med hensyn til lys og temperatur. I tillegg er det lettere for bonden å ha kontroll over fôring og oppdage eventuell smitte og sykdom. Grisen er dessuten ikke et beitedyr, i motsetning til storfe og småfe, som går ute i perioder av året.

Ny gris med unik kvalitet

I 2014 kom det en ny norsk gris, Edelgrisen. Den er et resultat av 20 års forskning og avlsarbeid. Jevnt over har norske griser veldig god helse, men enda bedre dyrehelse har også vært et viktig mål i avlsarbeidet, og den nye Edelgrisen har fått større overlevelseskraft og styrket helse. Edelgrisenes store livskraft viser seg i praksis ved at hver purke har friskere og sterkere grisunger.

Den nye Edelgrisen har også bedre kjøttkvalitet enn forgjengeren, blant annet på grunn av større andel såkalt intramuskulært fett og bedre evne til å binde kjøttsaften i kjøttet.

Vi skal alltid bli bedre

Svineprodusentenes daglige innsats i fjøsene er det viktigste grunnlaget for god dyrevelferd for grisene. Med godt stell og jevnlig tilsyn, ekstra pleie av dyr som er syke, god fôring og passende omgivelser får grisene et husdyrmiljø med god velferd. I tillegg til bondens kompetanse har også vi faglige veiledere som besøker gårdene og gir råd om hvordan svineprodusentene hele tiden kan jobbe for bedre dyrevelferd og resultat.

Norge har fått en ny gris, en saftigere og mer marmorert gris. Vi møter edelgriser, svinebøndene Karin og Roar og fagekspert Torgeir på Veisholen gard. Der får vi høre mer om kvalitetene til den sjokoladeflekkede supergrisen.

Animalia og HT svin har laget denne filmen om norsk svineproduksjon, og hvordan griser har det fra de blir født til de blir slaktet.

Råd om svinehold

Har du spørsmål om svinehold?
Da kan du kontakte rådgivingstjenesten i Nortura.