graphic-element-nortura

Se Norturas første digitale eiermøte

22.06.20 - kl. 11:06

Mandag lanserte Nortura en ny helhetlig plan for industristrukturen som skal gi ny fart til konsernet, og skape en moderne og bærekraftig samvirkebedrift. Tirsdag holdt konsernsjef Anne Marit Panengstuen Norturas første heldigitale møte med eierne.

Screenshot livesending 230620

Her kan du se et opptak av Anne Marits presentasjon og svar på spørsmål fra eierne:

https://link.nortura.no/info-for-eiere

Planen om en helhetlig og ny industristruktur for Nortura kommer som et resultat av et krav fra de to siste årsmøtene om å «snu alle steiner» og legge fram en helhetlig plan for hvordan Nortura skal styrke sin konkurransekraft.

Planen som ble lagt fram i går innebærer en samling og spesialisering av foredlingsproduksjonen, samtidig med at Nortura vurderer hvordan vi kan styrke en slakteristruktur som ivaretar et landbruk i hele landet. Nortura vil investere i underkant av halvannen milliard kroner de neste fire årene for å sikre konkurransekraften i sluttmarkedet og dermed kunne øke betingelsene til bonden.

Det er beregnet en årlig gevinst på mellom 3-400 millioner kroner som følge av prosjektet.

- Det haster med å gjennomføre prosjektet. Vi taper i praksis 30 millioner kroner hver måned prosjektet ikke er fullført, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Til tross for sommervær og gode arbeidsforhold for bønder utendørs, deltok mange engasjerte eiere på møtet. «Det digitale møtet var en suksess. Vi skal benytte oss av denne kommunikasjonsformen framover», sier Panengstuen.