graphic-element-nortura

Samfunnsansvar

01 jan. 2016

I Nortura legger vi mye forskjellig inn i begrepet samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR). Kanskje mer enn de fleste.

Vi mener blant annet at det er vårt ansvar å sørge for god dyrevelferd, trygg og sunn mat for forbrukerne, gode arbeidsforhold for medarbeiderne våre og en mest mulig bærekraftig produksjon for miljøets skyld. Med 5979 medarbeidere over hele landet har vi også et betydelig ansvar for verdiskapingen i mange lokalsamfunn. I tillegg er det vårt ansvar å forsyne hele Norge med egg og kjøtt, og sørge for at forholdet mellom tilbud og etterspørsel i egg- og kjøttmarkedet er i balanse.

Les mer i vår samfunnsrapport.