graphic-element-nortura

Personell

01.01.16 - kl. 12:46

Nortura anskaffer årlig tjenester og varer i kategorien personell for ca 320 millioner kroner. Denne kategorien omhandler alle innkjøp som har med personell å gjøre.

De største innkjøpsgruppene er:

 • Vikarer
 • Opplæring
 • Reisebyrå
 • Flyreiser
 • Hotellopphold
 • Firmabiler (leasing)
 • Velferdstiltak for ansatte
 • Arbeidsklær og sko (inkl. medlemskolleksjonen)
 • Tøyvask
 • Engangsbekledning
 • Verneutstyr

Spesielle krav:

 • Vikarbyråene må oppfylle Vikarbyrådirektivet og alle andre myndighetskrav til utleie av arbeidskraft (lovlig opphold i landet, rapportering til skattemyndighetene, MVA-registrering og registrering hos Arbeidstilsynet).
 • Vaskerier må være godkjent av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn og følge “Bransjestandard – Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy”.
 • Verneutstyr skal oppfylle kravene i Norturas konsernpolicy.
 • Engangshansker og -bekledning skal være godkjent ihht. Forskrift om materialer og gjenstander som kommer i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften), og skal innrapporteres til Norturas stoffregister før de kan tas i bruk.
 • Arbeidsklær og engangsbekledning skal være utformet ihht. Norturas kvalitetssystem.

Husk at du i tillegg til kravene ovenfor må oppfylle minimumskravene våre.

Kontaktperson

Arild Husefjeld

Innkjøpssjef

Telefon: 911 30 499

E-post: arild.husefjeld@nortura.no