graphic-element-nortura

På slakteriet

01.01.16 - kl. 13:03

Når dyra skal til slakting er dyrevelferden det absolutt viktigste for oss. Vi gjør alt for å sikre at dyrene ikke blir stresset og at de opplever ro både ved henting på gården, under transporten og under oppholdet i fjøset på våre Nortura-anlegg. Vi sørger for å ta godt vare på dyrene også ved bedøving og avliving, slik at de er rolige og ikke opplever smerte.

Dyr på slakteriet

Det aller viktigste for å lykkes med dette er at dyra blir tatt hånd om av rolige og flinke mennesker. Alle som er i kontakt med dyr ved slakteriene våre er håndplukket, har gjennomgått grundig opplæring og fått et eget kompetansebevis. Hvert slakteri har også en dyrevernansvarlig som kontrollerer at dyra har det best mulig, og varsler hvis noe ikke er som det skal.

Strekker oss lenger

Selv om norske regler for dyrevelferd er strenge, ønsker vi å strekke oss enda lenger. Animalia, som er et nøytralt fagsenter i egg- og kjøttbransjen, gjennomfører hvert år såkalt Etisk regnskap på alle våre slakterier. Dette innebærer at alle slakterier blir vurdert ut i fra hvordan vi behandler levende dyr – helt fra vi henter dem på gården til de er avlivet. Dyrene skal ha det bra hele veien! Menneskene som håndterer dem skal ha god kompetanse og godt lag med dyr, og biler og utstyr skal være i orden.

Vi har satt som krav at ingen av slakteriene våre skal få dårligere karakter enn B etter en slik revisjon gjennom Etisk regnskap. De aller fleste oppnår toppkarakteren A.

Bedøves før de avlives

I Norge fastslår Dyrevernloven at det ikke er lov å avlive dyrene uten at de bedøves først. Bedøvingen kan gjøres på flere måter. På Nortura-slakteriene blir kylling, kalkun og gris bedøvet med CO2-gass, storfe med boltepistol mot pannen, og lam med elektrisitet via elektroder på hver side av hodet.

Umiddelbart etter bedøving blir dyret hengt opp-ned og avlivet ved at det stikkes med kniv i hovedpulsåren, slik at blodet renner ut. Alle dyr må tappes for blod hvis de skal kunne spises. Etter avlivingen foregår selve slaktingen, som innebærer å ta ut innmaten og flå dyret, og gjøre det klart for videre oppskjæring.

Halal

Halal-slakting foregår på akkurat samme måte, bortsett fra at det blir lest en kort takknemlighetsbønn for dyret umiddelbart etter bedøving. I Nortura har vi nøyaktig samme krav til dyrevelferd, bedøvings- og slaktemetode for halal-slakting som for annen slakting.