graphic-element-nortura

Otta

01. jan. 2020

Vi slakter og skjærer storfe.

Nortura Otta

Volum

Ansatte:

70

Kontakt:

Nortura Otta, Ulavegen 3 2670 Otta

firmapost@nortura.no
Tel: 955 18 000

Fabrikksjef:

Svein Leirflaten
svein.leirflaten@nortura.no