graphic-element-nortura

Oppdatering på dataangrep

28.12.21 - kl. 11:05

Nortura ble utsatt for et dataangrep 21.desember. Det ble derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner. Resultatet er at aktiviteten ved flere av våre fabrikker og ekspedisjoner er redusert inntil videre.

Nortura har arbeidet gjennom julen med å utvikle alternative systemer, som vil bli satt i drift frem mot nyttår og bli brukt frem til de normale IT-løsningene er i drift igjen.

- Heldigvis er det begrenset slakting i romjulen. Vi har vært i dialog med bønder som skulle levere dyr til slakting i romjulen. Vi etablerer nå midlertidige løsninger og har som mål å gjenoppta slakting 3. januar, sier konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon, Kjell S. Rakkenes

Prioriteten er å sikre dyrevelferd, ta igjen etterslepet fra romjulen og gradvis gjenopprette slakting i tråd med de ordinære planene.

Levering til dagligvare- og proffmarkedet

Produksjonen vil ikke være i normal drift i romjulen og det må regnes med leveringsutfordringer og uregelmessigheter.

- De midlertidige løsningene testes i romjulen, og vi er optimistiske til at vi skal få opp et ordre- og leveringssystem som sikrer leveranser til dagligvarehandelen. Det må imidlertid påregnes noen uregelmessigheter i leveransene, sier Rakkenes.

Av hensyn til forsyningssikkerhet og dyrevelferd prioriterer Nortura leveranser med store volumer. Dette innebærer at det i en innkjøringsfase vil være noen større leveringsutfordringer til proff og industrimarkedet. Forsyning av varer til sykehus og andre offentlige institusjoner vil bli prioritert.

Nortura arbeider langs to spor: (1) Gjenopprettingsporet hvor målsettingen hurtigst mulig er å komme tilbake til normal produksjon med elektronisk kommunikasjon mellom våre produksjonssystemer, kunder, leverandører, myndigheter og andre. (2) Offlinesporet hvor målet er å etablere tilnærmet normal produksjon uten digital kommunikasjon med omverden.

Datainnbruddet er varslet til Datatilsynet og anmeldt til politiet.

Driftsstatus

  • Slakting og skjæring av storfe, småfe og svin: Ingen normal henting av dyr hos bonde for slakt. Slakting og skjæring kraftig redusert, eller innstilt. Det arbeides med å etablere midlertidige løsninger for henting av dyr, slakting og skjæring med mål om oppstart 3. januar.
  • Slakting og skjæring av kylling og kalkun: Henting av dyr gjennomføres som normalt. Slakting og skjæring går som planlagt. Etablering av midlertidige løsninger for ordre og ekspedisjon.
  • Egg: Mottak av egg og pakkeri fungerer nå med manuelle løsninger. Noen utfordringer på ordre som vi arbeider med å løse.
  • Videreforedling: Pølse-, pålegg- og posteiproduksjon går tilnærmet som normalt.
  • Ekspedisjon: Utekspedering av varer er utfordrende, men fortsatt god fremdrift i arbeidet med å etablere rutiner for ekspedisjon av lagerført- og produserte varer. Utfordringer med varer i ekstern transitt. Godt samarbeid med kunder og samarbeidspartnere. Vi tester ut ordreløsninger denne uken.
  • Ekstern epost: Nortura kan for øyeblikket ikke motta ekstern epost. Nortura anbefaler at forbrukere henvender seg til Gilde, Prior eller Nortura på Facebook Messenger.

Nortura vil publisere daglige briefinger kl. 11:00 inntil videre.

Trykk her for å laste ned pressebilde av Kjell S. Rakkenes (1)

Trykk her for å laste ned pressebilde av Kjell S. Rakkenes (2)

Ved pressehenvendelser kontakt pressevakt: 992 93 070 (ikke SMS).