graphic-element-nortura

Oppdatering på dataangrep

26.12.21 - kl. 11:13

Nortura ble utsatt for et dataangrep 21.desember. Det ble derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner.

Nortura er fortsatt frakoblet internett, men produksjonssystemet (SAP) kjøres nå offline. Nortura kan ikke motta epost fra utenforstående, men vi kan sende epost til mottakere utenfor vårt nettverk.

Prioriteringen på kort sikt er å finne og eliminere virus som har angrepet systemet, etablere nye rutiner for gjenopprettelse av produksjon og produksjonsstøtte. Selv om produksjonssystemene fortsatt er offline, arbeides det med å skape mest mulig funksjonalitet i denne situasjonen.

Vi arbeider langs to spor: (1) gjenopprettingsporet hvor målsettingen hurtigst mulig er å komme tilbake til normal produksjon med elektronisk kommunikasjon mellom våre produksjonssystemer, kunder, leverandører, myndigheter og andre. (2) Offlinesporet hvor målet er å etablere tilnærmet normal produksjon uten digital kommunikasjon med omverden.

- Det er fremdrift i arbeidet, og vi er forsiktig optimistiske med tanke på å flest mulige funksjoner i gang offline, sier konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon, Kjell S. Rakkenes

Datainnbruddet er varslet til Datatilsynet og anmeldt til politiet.

- Vi har nå anmeldt forholdet og er glade for at politiet prioriterer etterforskingen av slik alvorlig datakriminalitet. Nortura vil bistå politiet i etterforskingen, men overlater dette arbeidet til dem. Vi prioriterer å gjenopprette tilnærmet normal produksjon raskest mulig, sier Rakkenes.

Sikkerhetseksperter skanner og analyserer nå servere for å lokalisere virus og fjerne disse fra systemet. Målsettingen er å normalisere situasjonen så hurtig som mulig.

Hendelsen er varslet til Datatilsynet og anmeldt til Politiet.

Driftsstatus

  • Slakting og skjæring av storfe, småfe og svin: Ingen normal henting av dyr hos bonde for slakt. Slakting og skjæring kraftig redusert, eller innstilt. Det arbeides med å etablere midlertidige løsninger for henting av dyr, slakting og skjæring.
  • Slakting og skjæring av kylling og kalkun: Henting av dyr gjennomføres som normalt. Slakting og skjæring går som planlagt.
  • Egg: Fortsatt utfordringer på eggpakkeriene, men fremdrift i arbeidet med å etablere midlertidige løsninger.
  • Videreforedling: Pølse-, pålegg- og posteiproduksjon går tilnærmet som normalt.
  • Ekspedisjon: Utekspedering av varer er utfordrende, men fortsatt god fremdrift i arbeidet med å etablere rutiner for ekspedisjon av lagerført- og produserte varer. Godt samarbeid med kunder og samarbeidspartnere.
  • Ekstern epost: Nortura kan for øyeblikket ikke motta ekstern epost. Nortura anbefaler at forbrukere henvender seg til Gilde, Prior eller Nortura på Facebook Messenger.

Nortura vil publisere daglige briefinger kl. 11:00 inntil videre.

Ved pressehenvendelser kontakt pressevakt: 992 93 070 (ikke SMS).

Trykk her for å laste ned pressebilde av Kjell S. Rakkenes

Trykk her for å laste ned pressebilde av Kjell S. Rakkenes