graphic-element-nortura

Nytt karbonfangstanlegg gir Nortura Rudshøgda fossilfri gevinst

11.08.21 - kl. 21:58

Onsdag 11. august ble Norges første kommersielle karbonfangstanlegg åpnet på Rudshøgda, vegg i vegg med Nortura Rudshøgda. Anlegget vil bidra til å gjøre Rudshøgda-anlegget fossilfritt, i tråd med målet om 100 prosent fossilfrie anlegg innen 2030.

Åpning av karbonfangstanlegg på Rudshøgda

- Biokullanlegget er en fremoverlent satsting som gir gode lokale klimatiltak for oss og andre næringsaktører, men samtidig viser vei iforhold til globale utfordringer. Her muliggjøres naturlig karbonfangst og lagring på en treffsikker måte, og vi oppnår god sirkulær effekt i næringskjeden og ser store gevinster for økosystemer og natur, sier konsernsjef i Nortura SA, Anne Marit Panengstuen under åpningen.

Det var arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen som åpnet anlegget.

Bruker overskuddvarme

Nortura skal bruke overskuddsvarme fra anlegget for å varme opp lokalene på Rudshøgda, som er største arbeidsplass i Ringsaker kommune. Anlegget baserer seg i stod grad på flisfyrt drivstoff i dag, men vil med biokull-varmen kunne erstatte andelen som i dag brukes av fossilt brensel. I tillegg skal man se nærmere på bruk av restråstoffer fra industrien, materiale som i dag deponeres som avfall, som vil kunne få ny verdi omgjort til biokull.

- Vi ser imidlertid et potensiale for å kunne levere flere typer råstoff til forbrenning, med flisblandet møkk fra alle dyrebilene som ett eksempel.

Biokull-anlegget eies og drives av Oplandske Bioenergi, som i samarbeid med flere lokale aktører har etablert forbrenningsanlegget. Oplandske Bioenergi målsetter å kombinere karbonfangst og biokullproduksjon.

Les mer om anlegget

Lenke til Oplandskes Bioenergis side om biokull

Les mer om klimafangst-meldingen som ble lagt frem på åpningen

OB 1
Mari Hagerup

Mari Hagerup

Kommunikasjonssjef

Epost: mari.hagerup@nortura.no

Telefon: 920 46 088