graphic-element-nortura

Ny metode øker holdbarheten på kjøtt og gir mindre matsvinn

27.02.17 - kl. 11:00

Norturas innovasjonspris for 2016 er tildelt en ny metode for å håndtere kjøtt, som vil forlenge holdbarheten betydelig. Innovasjonen betyr dermed mer ferskt kjøtt lenger, mindre matsvinn og bedre økonomi for Nortura, handelen og forbrukere.

Innovasjonspris2016

Vinnerprosjektet tar i bruk ny metode og teknologi, og bygger videre på Norturas verdensledende produksjonshygiene. Holdbarheten på fersk kjøtt vil kunne forlenges med 2-5 ganger dagens holdbarhet, avhengig av dyreslag/type kjøtt.

I tillegg vil gevinstene gi bedre ressursutnyttelse, økonomi og redusert matsvinn.

– Dette er en radikal innovasjon som betyr at vi kan holde kjøtt ferskt lenger, helt naturlig og uten å bruke kunstige tilsetninger, sier konsernsjef og juryformann Arne Kristian Kolberg.

Innovasjonsprisen er en utmerkelse i Nortura som skal bidra til å stimulere til nytenking som bringer økt konkurransekraft til norsk matproduksjon, landbruket og Nortura. 11 prosjekter kvalifiserte til finalerunden.

Mer ferskt lammekjøtt og ribbe til jul
Nortura har som mål å redusere innfrysing av kjøtt slik at forbrukere kan få tilgang til ferskt kjøtt utenfor sesonger, og i perioder med høy etterspørsel. Til nå har innfrysing vært eneste mulighet.

– Forbrukere vil nå kunne få ferskt kjøtt utenfor sesong i større perioder av året. Dette vil for eksempel bety mye for tilbudet av ferskt lammekjøtt utenfor sesong, og mer fersk ribbe til jul, sier konsernsjef Kolberg.

Det har vært kjørt testproduksjon med meget lovende resultater. Nortura har startet innføringen av teknologien på sine fabrikker, og vil kunne nyttiggjøre seg av innovasjonen allerede til høsten. Det betyr mer fersk ribbe til jul og ferskt lammekjøtt lenger utover vinteren.

Helt naturlig, uten tilsetninger
Innovasjonsprisen er en årlig utmerkelse for å stimulere nyskapingskulturen i Nortura. Prisen skal løfte frem det positive som skjer på innovasjon i Nortura, og hedre konkrete prosjekter som bidrar til nyskaping og vekst.

Prosjektleder Ane-Guro Danielsen, som mottok prisen av Arne Kristian Kolberg, fikk følgende begrunnelse for prisen:

Vinneren av Norturas innovasjonspris har på en fremtidsrettet måte løst en stor utfordring som vil få store positive konsekvenser for flere deler av vår produksjon, våre kunder og for forbrukerne.

Ved å ta utgangspunkt i en verdensledende produksjonshygiene og kombinert den med vår produksjonsprosess og med teknologi fra New Zeeland, kan Nortura nå forlenge holdbarheten på ferskt kjøtt radikalt. Dette utelukkende ved å bruke naturlige prosesser – ingen tilsetninger.

Dersom prosjektets forventede gevinster blir realisert, vil den nye måten å forlenge holdbarhet revolusjonere håndteringen av ferskt kjøtt i Nortura.