graphic-element-nortura

Nortura er utsatt for et dataangrep

21.12.21 - kl. 23:38

Nortura er utsatt for et dataangrep. Vi har derfor besluttet å stenge ned våre IT-systemer og fjerne internettilgangen på våre lokasjoner for å minimere mulig skade på systemer og operasjoner.

Resultatet er at aktiviteten ved flere av våre fabrikker og ekspedisjoner er redusert inntil videre.

Vi arbeider nå med å få en fullstendig oversikt over situasjonen og omfanget, samt legge planer for å håndtere konsekvensene av den oppståtte situasjonen. Prioriteten er sikring av data og stabilisering av systemene.

Hendelsen er varslet til politiet.

Nortura vil komme tilbake med oppdatert informasjon