graphic-element-nortura

Nå får alle kyllinger fra Nortura og Prior bedre dyrvelferd

26.10.17 - kl. 09:46

Med kyllingbonden på laget bidrar Nortura til bedre velferd for alle sine Prior-kyllinger.

Kylling trivselstiltak. Foto: Trine Erichsen.

Nortura innførte trivselstiltak for rundt en firedel av sine kyllinger allerede for to år siden. Dette gjaldt da kylling som blant annet blir solgt hos Meny gjennom produktserien Kyllinggården fra Prior. Dette var så vellykket at Nortura nå innfører dette for alle sine kyllinger i løpet av få måneder, og dermed også all kylling fra Prior.

For at kyllingene skal få mer variasjon og økt trivsel innføres elementer som flisballer, torvstrø og små aktivitetshus de kan klatre på for alle.

– Vi ser at økt aktivitet og variasjon er bra både for trivsel og beinhelse. Det er naturlig for kylling å hakke og rote i strø, og det får de god anledning til nå, sier fjørfeveterinær i Nortura, Atle Løvland.

Nortura jobber systematisk med å forske på effekten av de ulike tiltakene, noe som gir viktig kunnskap både for norsk og internasjonal fjørfebransje. Observasjoner hos kyllingene som har fått muligheter til variert aktivitet viser at dette fungerer svært godt, og er et godt tiltak for kyllingens trivsel.

– Vi er veldig opptatt av å sikre en god dyrevelferd for alle dyr, og det er derfor fint å bidra til å løfte velferden også for "standardkyllingen" i Norge. Nå vil alle våre kyllinger få leve ut mer av sin naturlige adferd hos oss, sier Løvland.

Nortura innfører samme type trivselstiltak for alle kyllinger produsert i Nortura innen utgangen av april 2018.

Fakta om velferdstiltakene:

  • «Aktivitetshus»: Kasser som kyllingene kan hvile under, rundt og oppå. Disse oppleves som attraktive hvileområder for kyllingene, i tillegg til at de gir økt aktivitet ved bevegelse opp og ned på disse.
  • Egne strøbadeområder med torv. Strøbading er en naturlig "badeaktivitet" kyllingene har en høy naturlig motivasjon for. Definerte områder med særlig attraktivt materiale for dette stimulerer aktiviteten betydelig
  • Flisballer som stimulerer kyllingenes nysgjerrighet, og bidrar til aktivitet og lek.

Ellen Flø Skagen

Ellen Flø Skagen

Konserndirektør - Kommunikasjon, innovasjon og samfunn