graphic-element-nortura

Minimumskrav for å bli vurdert som leverandør

01.01.16 - kl. 10:47

Våre kunder skal være sikre på at Nortura leverer varer som overholder krav til mattrygghet, kvalitet, hygiene, miljø og etikk. For å bli vurdert som leverandør til Nortura må derfor bedriften din oppfylle minimumskravene våre. I tillegg legger vi stor vekt på at leverandørene våre bidrar aktivt til utvikling, verdiskaping og kostnadseffektivitet for begge parter.

Minimumskrav

Leverandøren må:

 • Kunne fremvise firmaattest
 • Være à jour med skatter og avgifter, samt ikke være i gjeldsforhandlinger eller satt under administrasjon
 • Følge gjeldende nasjonalt regelverk for innrapportering av siste års årsberetning/årsregnskap
 • Ha et kvalitetssystem som sikrer intern kontroll, sporbarhet og hygiene
 • Kunne bekrefte HMS-system i tråd med lov og forskrift
 • Tilstrebe å redusere sin miljøbelastning og ressursbruk. Leverandøren må kunne dokumentere de viktigste miljøpåvirkinger
 • Følge internasjonale anerkjente krav til arbeids- og menneskerettigheter, samt tilfredstille Nortura sine etiske retningslinjer. Leverandøren må forsikre seg om at underleverandørene også etterlever dette
 • Tilfredsstille kravene til samfunnsansvar som Nortura til enhver tid stiller til sine leverandører.
 • Signere Nortura sin standardavtale for anskaffelser, inkludert Code of Conduct.
 • Oppfylle krav i BRC-standarden. Matsikkerhet og kvalitet er viktige fokusområder for Nortura. Derfor har vi valgt å sertifisere oss etter BRC-standarden (British Retail Consortium Global Standards). Dette medfører at alle våre leverandører må oppfylle kravene i BRC-standarden eller tilsvarende standarder for matsikkerhet.

Spesielle krav i din innkjøpskategori

I tillegg til minimumskravene må du oppfylle kravene for innkjøpskategorien du tilhører:

 • Emballasje
 • Ingredienser
 • Transport
 • Vedlikehold
 • Investeringer
 • Eiendomsdrift
 • IKT
 • Personell
 • Konsulenter
 • Kontor og administrasjon
 • Energi

Relaterte artikler