graphic-element-nortura

Derfor er det viktig at vi produserer vår egen mat i Norge

07.06.22 - kl. 15:35

Bonden og stjernekokken er enige: Matsikkerhet er ikke bare viktig for bøndene selv – men også for dyrevelferd, matkvalitet og det norske folk.

Bilde1 Nortura

SOLIDARISK SAMVIRKE: – Den norske samvirkemodellen er et viktig sikkerhetsnett for bøndene, sier styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag.

– En norsk mattradisjon og matkultur er helt avhengig av å ha en god, stolt norsk bonde, sier stjernekokk, matentusiast og gründer Arne Brimi.

Han mener det er avgjørende at vi produserer vår egen mat i Norge, både av hensyn til bonden, befolkningen og et bærekraftig landbruk med trygg mat og sikre arbeidsplasser.

Det får han støtte i av styreleder i Nortura og Snåsa-bonde Trine Hasvang Vaag.

– Jeg er veldig stolt over den kompetansen norske bønder har. Det at du er bonde betyr at du må kunne mye om veldig mange ting. Du kan ikke være spesialist på noe, men kunne noe om alt. Norsk landbruk består av bønder med stor kompetanse, og det viser seg også i forhold til de resultatene vi har i driften vår, sier Hasvang Vaag.

Bonden bidrar til matsikkerhet

Kompetansen norske bønder har er avgjørende for matsikkerheten, mener Brimi.

– Den norske bonden bidrar til matsikkerhet. Det fører til at vi har nok mat og er selvforsynte nok med de fenomenale kvalitetene vi har. Det går på dyrehelse, kunnskap om hele produksjonssystemet, og som ivaretar alle som jobber med det, sier Brimi.

Han peker på at det norske landbruket har noen unike kvaliteter i verdenssammenheng.

Sammenliknet med resten av verden er bondegårdene i Norge familiedrevet og i mindre skala. Mens det i Europa ikke er uvanlig å ha en million høner i et fjøs, er det i Norge en maksgrense på 7500 eggleggende høner per bonde.

Bilde2 Nortura

TETT PÅ: Norske gårder er mindre i forhold til de europeiske, noe som gjør at bonden kan følge dyrene tettere. Her ser vi bonde Harald Graarud.

God dyrevelferd og helse

Modellen i Norge gir god velferd for dyra, lavt antibiotikaforbruk, god helse og trygg mat. Med relativt små besetninger spredt i hele landet holdes smittepresset lavt. Dette fører til at vi ikke har det samme problemet som andre land med antibiotikaresistente bakterier og salmonella.

– De fleste gårder i Norge er små. Det gjør at bonden kommer tettere på hele prosessen og kjenner dyrene mye bedre. Det vet vi gir bedre dyrevelferd og bedre helse, sier den kjente Vågå-kokken.

Bilde3 Nortura

NORSK LANDBRUK: Norge har et av verdens mest bærekraftige landbruk. Det er blant annet takket være den norske samvirkemodellen.


Samvirkemodellen gjør oss selvforsynte

I Norge er ikke fokuset først og fremst på effektivitet, men på forsyningssikkerhet. Mange små og store gårder bidrar i et samvirke hvor medlemmene deler byrder og gevinster.

Samvirkemodellen er kort fortalt en solidarisk og bærekraftig måte å sørge for at vi er selvforsynte med egg og kjøtt i Norge. Den gjør det mulig å produsere mat i hele det langstrakte landet.

Innen landbruket finnes det flere samvirker. Det største av dem er Nortura, som med sine 17 000 eiere også er den største egg- og kjøttprodusenten i Norge.

– Vi som bønder gikk sammen for over 100 år siden, for å stå sterkere i møte med konkurransen i markedet. I dag står små og store produsenter i hele Norge skulder til skulder i et solidarisk samvirke der alle eier litt og kan påvirke, sier Trine Hasvang Vaag.

Hun er styreleder i Nortura og tiende generasjon melk - og kjøttbonde på gården i Snåsa.

– Samvirkemodellen og markedsordningene sørger for at du kan levere dyrene dine til slakt uansett hvor i Norge du bor – enten det er i Finnmark eller Lindesnes, sier Snåsa-bonden.

I praksis betyr det at bonden får samme pris for det de leverer – uansett om de bor langt unna slakteriene. Det sikrer at vi greier å ta hele Norge i bruk til produksjon av mat og at vi når målet om å være selvforsynte med egg og kjøtt.


Bilde6 Nortura

Mat er viktig beredskap

Mens danskene bruker 60 prosent av landarealet sitt til matproduksjon, er det kun tre prosent av Norges areal som kan brukes til å produsere mat. Derfor må det brukes fornuftig.

– Det er utrolig viktig at vi utnytter de ressursene vi har i Norge til å produsere mat. Hvis vi skal utnytte det, må vi ha gårdsbruk i hele landet, og ikke bare ha noen få store gårder sentralt på Østlandet, sier Hasvang Vaag, som mener vi må ivareta forsyningssikkerheten.

– Vi er sårbare fordi vi ikke har mer dyrket areal enn det vi har, så det er også viktig at vi ivaretar beredskapen. Matproduksjon er like viktig som forsvar og helsevesen, sier hun.

For i tillegg til at matproduksjonen gir sikkerhet og forutsigbarhet for bonden bidrar det til verdiskapning i hele Norge. Det gir også en trygghet for forbrukeren. Når vi sprer matproduksjonen utover kartet, kan vi også i større grad være selvforsynte.

Bærekraft i praksis

Brimi peker på at både den norske bonden og kokken har et viktig samfunnsoppdrag.

– Jeg kjenner på et stort samfunnsansvar. Vi skal ivareta alle sider ved et liv, og gi livskvalitet både til dyret, bonden og befolkningen. Derfor trenger vi det norske landbruket, som vi vet er mer bærekraftig, og der vi kan følge prosessene på nært hold, sier Brimi.

I et globalt system er det vanskeligere å vite hva slags forhold dyr og mennesker har hatt.

– Jeg kan ikke tenke meg at noen vil sette seg til bords og spise kjøtt av dyr som ikke har hatt et bra liv. Derfor må vi tørre å utfordre det store globale produksjonssystemet på mat, og spørre oss hvor maten vi spiser kommer fra. Maten kan ikke gjøre globale reiseruter før vi skal spise den på tilbud, sier Brimi som mener vi må være stolte av – og hegne om – det norske landbruket.

– Norsk gastronomi og landbruk er et forbilde for andre kokker og bønder i hele verden. Vi må ta vare på vår modell i Norge, der generasjon på generasjon driver gård og skal drive videre. Det gir god dyrehelse, sikre arbeidsplasser, ivaretakelse av norsk identitet, trygghet hos bonden og trygghet i folket. Det er bærekraft i praksis, avslutter han.

Bilde4a Nortura

STOLT MATKULTUR: – En norsk mattradisjon og en norsk matkultur er helt avhengig av å ha en god, stolt norsk bonde, sier kokk Arne Brimi.