graphic-element-nortura

Lite medisiner i norsk landbruk

01.01.15 - kl. 10:04

I Norge bruker vi medisiner primært til å behandle syke dyr.

Lite medisiner i norsk landbruk. Foto:

Norske regler for utlevering og bruk av legemidler til dyr er svært strenge. I tillegg har legemiddelmyndighetene i samarbeid med husdyrnæringen og de veterinære fagmiljøene utarbeidet terapianbefalinger for bruk av legemidler til dyr. Hensikten med anbefalingene er å sikre god og effektiv legemiddelbruk som i minst mulig grad bidrar til utvikling av antibiotikaresistens.

I Norge brukes medisiner primært til å behandle syke dyr. I enkelte tilfeller brukes det for å forebygge sykdom, for eksempel gjennom vaksinering. Forebyggende behandling mot parasittinfeksjoner er også vanlig. I tillegg får dyra tilskudd av mineraler, eventuelt også vitaminer.

Det er også strenge regler for å sikre at det ikke skal finnes medisinrester i matvarene som produseres av husdyra.

Nortura mener det er viktig at Norge har et tydelig og godt offentlig regelverk som setter rammene for bruk av medisiner til husdyr, og at vi følger terapianbefalingene.

Fakta om bruk av medisin til dyr i Norge

I Veterinærinstituttets rapport Norm-vet 2013, går det fram at det ble solgt 56,4 tonn antibakterielle midler i Norge i 2013. 87 prosent av forbruket gikk til mennesker, 11 prosent til landdyr og 2 prosent til fisk.

Fra 1995 til 2013 er salget av veterinære antibiotika-preparater, som nesten utelukkende benyttes til produksjonsdyr (landdyr), redusert med 38 prosent.

Se hele rapporten Norm-vet på vetinst.no

Norge versus EU

I følge Animalias publikasjon Kjøttets tilstand er det anslått at 60-80 prosent av all antibiotika som brukes i verden brukes til dyr. I Norge brukes altså kun 11 prosent til dyr, som nevnt ovenfor.

Følgende statistikk er hentet fra rapporten Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2012, fra European Medicines Agency:

Medisiner i norsk landbruk
Medisiner i norsk landbruk2

Merk: Tallene er inkludert oppdrettsfisk, noe som er en medvirkende årsak til at tallet for Norge er så lavt. Men selv når oppdrettsfisk er fjernet fra beregningene vil Norge være blant landene som bruker aller minst antibiotika i Europa.