graphic-element-nortura

Låneprogram

06. juni 2020

Nortura SA har et obligasjons- og sertifikatprogram med en ramme på 4,25 mrd.

Obligasjonslån

For tiden har selskapet 8 obligasjonslån i markedet:

NORT11(ISIN: NO 001 0709678)lenke til Oslo Børs
NORT12(ISIN: NO 001 0709686)lenke til Oslo Børs
NORT21(ISIN: NO 001 0778236)lenke til Oslo Børs
NORT26(ISIN: NO 001 0790363)lenke til Oslo Børs
NORT28(ISIN: NO 001 0822893)lenke til Oslo Børs
NORT30(ISIN: NO 001 0886716)

lenke til Oslo Børs

NORT31(ISIN: NO 001 0886724)lenke til Oslo Børs
NORT32(ISIN: NO 001 0886740)lenke til Oslo Børs

Trukket beløp for obligasjonslånene:

  • NORT11 145 mill. NOK
  • NORT12 225 mill. NOK
  • NORT21 500 mill. NOK
  • NORT26 500 mill. NOK
  • NORT28 500 mill. NOK
  • NORT30 700 mill. NOK
  • NORT31 150 mill. NOK
  • NORT32 150 mill. NOK

Sertifikatlån

Sertifikatlån utgjør for tiden 350 mill. NOK:

ISIN: NO 001 0872880

Last ned sertifikatlån her