graphic-element-nortura

Låneprogram

06 juni 2020

Nortura SA har et obligasjons- og sertifikatprogram med en ramme på 4,25 mrd.

Obligasjonslån

For tiden har selskapet 6 obligasjonslån i markedet:

NORT11(ISIN: NO 001 0709678)lenke til Oslo Børs
NORT12(ISIN: NO 001 0709686)lenke til Oslo Børs
NORT19(ISIN: NO 001 0744600)lenke til Oslo Børs
NORT21(ISIN: NO 001 0778236)lenke til Oslo Børs
NORT26(ISIN: NO 001 0790363)lenke til Oslo Børs
NORT28(ISIN: NO 001 0822893)lenke til Oslo Børs

Trukket beløp for obligasjonslånene:

  • NORT11 400 mill. NOK
  • NORT12 225 mill. NOK
  • NORT19 513 mill. NOK
  • NORT21 500 mill. NOK
  • NORT26 500 mill. NOK
  • NORT28 500 mill. NOK

Sertifikatlån

Sertifikatlån utgjør for tiden 130 mill. NOK:

ISIN: NO 001 0841182