graphic-element-nortura

Låneprogram

06.06.20 - kl. 08:46

Nortura SA har et obligasjons- og sertifikatprogram med en ramme på 4,25 mrd pr. 01.09.2021

Obligasjonslån

For tiden har selskapet 7 obligasjonslån i markedet:

NORT12(ISIN: NO 001 0709686)lenke til Oslo Børs
NORT21(ISIN: NO 001 0778236)lenke til Oslo Børs
NORT26(ISIN: NO 001 0790363)lenke til Oslo Børs
NORT28(ISIN: NO 001 0822893)lenke til Oslo Børs
NORT30(ISIN: NO 001 0886716)

lenke til Oslo Børs

NORT31(ISIN: NO 001 0886724)lenke til Oslo Børs
NORT32(ISIN: NO 001 0886740)lenke til Oslo Børs

Trukket beløp for obligasjonslånene:

  • NORT12 225 mill. NOK
  • NORT21 500 mill. NOK
  • NORT26 500 mill. NOK
  • NORT28 500 mill. NOK
  • NORT30 700 mill. NOK
  • NORT31 150 mill. NOK
  • NORT32 150 mill. NOK