graphic-element-nortura

Kontor og administrasjon

01.01.16 - kl. 12:51

Nortura anskaffer årlig produkter innen kontor og administrasjon for ca 50 millioner kroner. Kategorien omfatter administrativ drift.

De største innkjøpsgruppene er:

  • Trykksaker
  • Profilartikler
  • Kontorrekvisita
  • Porto
  • Kontingenter
  • Aviser, tidsskrifter

Husk at du i tillegg til kravene ovenfor må oppfylle minimumskravene våre.

Kontaktperson

Arild Husefjeld

Innkjøpssjef

Telefon: 911 30 499

E-post: arild.husefjeld@nortura.no