graphic-element-nortura

Konsulenter

01.01.16 - kl. 12:48

I forretningskritiske prosjekter som krever spisskompetanse og større kapasitet enn Nortura har selv, kan vi benytte oss av tjenester fra eksterne konsulenter.

Våre største produktgrupper:

  • IKT
  • Industriell og struktruell rådgivning
  • Juridiske tjenester
  • Revisjonstjenester
  • Laboratorietjenester

Husk at du i tillegg til kravene ovenfor må oppfylle minimumskravene våre.

Kontaktperson:

Torbjørn Kristensen

Innkjøpssjef

Telefon: 908 27 032

E-post: torbjorn.kristensen@nortura.no

Anne Kathrine Melting

Innkjøper

Telefon: 900 74 027

E-post: annekathrine.melting@nortura.no