graphic-element-nortura

Karasjok

01.01.20 - kl. 13:21

Vi er de eneste i Nortura som driver med slakt av rein. Vi tar også i mot småfe, gris og storfe. Hovedsesongen for rein og småfe i Karasjok er fra september til januar, så da er det ekstra travle dager her i Kautokeinoveien.

Volum

Ansatte:

18

Kontakt:

Nortura Karasjon, Ávjovárgeaidnu 186 9730 Karasjok.

firmapost@nortura.no
Tel: 955 18 000

Fabrikksjef:

Per Johnny Gaup
per.johnny.gaup@nortura.no