graphic-element-nortura

Investeringer

01.01.16 - kl. 12:33

De siste årene har Nortura hatt en betydelig årlig ramme for investeringer. Vi vurderer investeringsrammen fortløpende, og den vil variere for hvert år. Det er Nortura Innkjøp som styrer anskaffelsene sentralt, bortsett fra mindre investeringer som fabrikkene selv kan håndtere. Vi arbeider tett med alle leverandørene våre for å finne gode løsninger, og stiller strenge krav til oppnåelse av målene som er avtalt i kontrakten.

Våre største produktgrupper:

 • Investeringer i Produksjonsutstyr. Hovedområder er slakting, skjæring, foredling, pakking og håndtering/logistikk
 • Investeringer i Infrastruktur. Alle tekniske installasjoner som er nødvendig for å drifte prosessen. Eksempelvis kulde, varme, damp, el anlegg, vann, vakuum og trykkluft
 • Investeringer i Bygg og Utearealer

Vi ønsker å oppnå en eller flere av følgende målsetninger:

 • Høyere inntekter (markedsdrevne investeringer)
 • Lavere kostnader (struktur-/ teknologiinvesteringer)
 • Forhindre nye kostnader (vedlikeholdsinvesteringer)
 • Forhindre bortfall av inntekter
 • Frigjøre kapitalbinding
 • Overholde lovkrav

Spesielle krav:

Utstyr som kan komme i berøring med næringsmidler skal fullt ut tilfredsstille alle krav som stilles til hygiene og migrasjon i Norge og EU. Leverandøren skal blant annet (men ikke begrenset til) oppfylle:

 • EU-direktiv 2006/42/EF av 17 Mai 2006 om maskiner
 • NS-En 1672-2:2005+A1:2009 i forhold til hygienisk design
 • Samsvarserklæring skal følge utstyret i henhold til EU-forordning nr. 1935/2004 av 27. oktober 2004 om materialer og gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
 • Utstyret skal være CE-godkjent

Husk at du i tillegg til kravene ovenfor må oppfylle minimumskravene våre.

Kontaktperson

Ole-Øyvind Kjersem

Innkjøpssjef

Telefon: 909 37 608

E-post: ole-oyvind.kjersem@nortura.no

Erik Henriksen

Innkjøpsleder

Telefon: 971 18 120

E-post: erik.henriksen@nortura.no

Øystein Utskot

Innkjøpsleder

Telefon: 975 68 144

E-post: oystein.utskot@nortura.no

Morten Solemsli Lauritzen

Innkjøpsleder

Telefon: 411 05 077

E-post: morten.lauritzen@nortura.no