graphic-element-nortura

Informasjon om ulike typer slaktekylling

11.09.20 - kl. 13:54

Norsk kyllingproduksjon har generelt god dyrevelferd og dyrehelse. Krav fra norske myndigheter og tiltak bransjen selv har gjort gjennom flere år, gjør at norsk kyllingproduksjon i dag holder et høyt internasjonalt nivå.

Kylling

Nortura leverer i dag to type raser til markedet, og i vår produksjon finnes det både sakte- og hurtigvoksende kyllingraser. Forbrukerne kan føle seg trygg på at offentlig regelverk i kombinasjon med bransjens oppfølging og egne tiltak, gir grunnlag for god dyrevelferd og dyrehelse hos norske kyllinger.

Norturas to kyllingraser er:

Ross 308 – Dette er en standard, hurtigvoksende rase, og den mest brukte kyllingrasen verden over. Kyllingen kjennetegnes av god kjøttfylde og at den utnytter fôret godt, noe som bidrar til en effektiv produksjon med lavt klimaavtrykk. Samtidig er det over de siste 20-30 årene lagt stor vekt på helse- og velferdsegenskaper i avlen, slik at disse egenskapene i dag er vesentlig bedre enn tidligere.

Ranger Gold - Dette er en saktevoksende rase som er velegnet i produksjoner med lengre oppfôringstid. Kyllingen brukes blant annet i produksjonen av økologisk kylling, Livechekylling fra Prior og andre spesialproduksjoner.

Hva menes med sakte- og hurtigvoksende?

Begrepet saktevoksende sier noe om hvor mange gram dyrene legger på seg hver dag og dermed hvor mange dager de bruker på å nå ønsket slaktevekt. Dagens avlsmål for slaktekylling er bredt sammensatt for å sikre at veksthastighet blir balansert opp mot helse- og velferdsegenskaper. For rasktvoksende raser er det ekstra viktig å sikre en optimal sammensetning av fôret tilpasset veksten. Registreringer knyttet til dødelighet og dyrevelferd viser relativt små forskjeller i dyrehelse og dyrevelferd mellom standardkylling og den mer saktevoksende varianten, og registreringene viser også at helse- og velferdsnivået har bedret seg over tid. Bruk av miljøberikelse/ trivselselementer og aktivitetsmateriale er også viktig for å forbygge beinproblemer. Eksempler på trivselselementer er flisballer, plattformer for hvile og aktivitet, samt egne områder for strøbading.

Dette kan man også lese mer om hos Animalia, som er en nøytral bransjeaktør som tilbyr norske bønder og hele den norske kjøtt- og eggbransjen kunnskap og kompetanse gjennom husdyrkontroller og dyrehelsetjenester. Les mer her.


Kan man si at enkelte kyllingraser er friskere og har bedre dyrevelferd enn andre?

Dyrenes velferd, helse og produksjon bygger på en kombinasjon av både genetikk, godt dyrehold og miljø, god fôrsammensetning og nøye helseovervåking. Fravær av sykdom og kyllingbondens oppfølging er det som betyr mest.

Fordi en høy veksthastighet kan gi utfordringer for dyra, er dagens avlsmål for slaktekylling bredt sammensatt for å sikre at veksthastighet blir balansert opp mot helse- og velferdsegenskaper. Registreringer i fjørfebesetningene og på slakteriene viser små forskjeller i dyrevelferdsparametere som tråputescore, dødelighet og sykdomsforekomst. Registreringene viser også at helse- og velferdsnivået har bedret seg over tid.