graphic-element-nortura

IKT

01.01.16 - kl. 12:41

Vi har valgt å samle all drift og forvaltning av IKT i Matiq, vårt eget heleide datterselskap. Nortura Innkjøp har det forretningsmessige ansvaret for alle avtaler knyttet opp mot IKT. Matiq har det utøvende ansvaret med oppfyllelsen av avtalene og den IKT-tekniske kompetanse.

Våre største produktgrupper:

  • IKT utstyr og kontormaskiner
  • Driftsavtaler
  • Nettverk og infrastruktur
  • Tele
  • Vedlikehold av IKT utstyr
  • Programvare
  • Systemutvikling

Matiq er spesialister på IKT-løsninger for næringsmiddelindustrien og levere IKT-løsninger til hele konsernet.

Matiq sine hjemmesider finner du her: http://www.matiq.no

Husk at du i tillegg til kravene ovenfor må oppfylle minimumskravene våre.

Kontaktperson

Torbjørn Kristensen

Innkjøpssjef

Telefon: 908 27 032

E-post: torbjorn.kristensen@nortura.no

Anne Kathrine Melting

Innkjøper

Telefon: 900 74 027

E-post: annekathrine.melting@nortura.no