graphic-element-nortura

Hærland

01. jan. 2020

I Hærland foredler vi det aller meste av kylling og kalkun under merkevaren Prior, på et anlegg som er betydelig utbygd og modernisert de siste årene.

Nortura Haerland2

Volum

Foredling

Ansatte:

503

Kontakt:

Nortura Hærland, Sloraveien 60, 1878 Hærland

firmapost@nortura.no
Tel: 955 18 000

Fabrikkdirektør:

Lars Ove Flaten
lars.ove.flaten@nortura.no