graphic-element-nortura

Forus

01. jan. 2020

Vi slakter og skjærer gris og småfe. I tillegg foredler vi en rekke produkter og har ekspedisjon.

Nortura Forus flyfoto fabrikk

Volum

Foredling

Ansatte:

550

Kontakt:

Nortura Forus, Postboks 40 Forus, 4064 Stavanger

firmapost@nortura.no
Tel: 955 18 000

Fabrikkdirektør:

Olav Tandberg
olav.tandberg@nortura.no