graphic-element-nortura

Finansiell kommunikasjon

14. feb. 2020

Nortura legger vekt på å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter.

Eiere, långivere og finansmarkedet forøvrig skal gis tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere konsernets finansielle stilling og utvikling på et objektivt grunnlag.

Kontaktpersoner:

Erik Høeg

Erik Høeg

Konserndirektør - Vekst og konst. konserndirektør økonomi

Epost: erik.hoeg@nortura.no

Kristian Sævik

Kristian Sævik

Finansdirektør - Finans- og obligasjonsmarkedet

Epost: kristian.savik@nortura.no