graphic-element-nortura

Finansiell kommunikasjon

14.02.20 - kl. 08:53

Nortura legger vekt på å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter.

Eiere, långivere og finansmarkedet forøvrig skal gis tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere konsernets finansielle stilling og utvikling på et objektivt grunnlag.

Kontaktpersoner:

Henrik Frisell

Henrik Frisell

Konserndirektør - Økonomi og finans

Epost: henrik.frisell@nortura.no

Kristian Sævik

Kristian Sævik

Finansdirektør - Finans- og obligasjonsmarkedet

Epost: kristian.savik@nortura.no