graphic-element-nortura

Finansiell kalender

05. juni 2020

Nortura offentliggjør sine regnskapsrapporter tertialvis via Oslo Børs NewsPoint og egen nettside. Følgende datoer er fastsatt for publisering i 2021:

17.02.21Årsrapport/ rapport 3.tertial 2020
17.06.211.tertial 2021
14.10.212.tertial 2021