graphic-element-nortura

Finansiell kalender

05.06.20 - kl. 09:06

Nortura offentliggjør sine regnskapsrapporter tertialvis via Oslo Børs NewsPoint og egen nettside. Følgende datoer er fastsatt for publisering i 2021 og 2022:

17.02.21Årsrapport/ rapport 3.tertial 2020
17.06.211.tertial 2021
19.10.212.tertial 2021
17.02.22Årsrapport / rapport 3. tertial 2021
16.06.221. tertial 2022
20.10.222. tertial 2022