graphic-element-nortura

Finansiell kalender

05. juni 2020

Nortura offentliggjør sine regnskapsrapporter tertialvis via Oslo Børs NewsPoint og egen nettside. Følgende datoer er fastsatt for publisering i 2020:

12.02.20Regnskap 3. tertial 2019 og årsregnskap 2019
17.06.20Regnskap 1. tertial 2020
21.10.20Regnskap 2. tertial 2020