graphic-element-nortura

Fem løft for framtidens egg- og kjøttsamvirke

22.06.20 - kl. 11:50

Nortura er bondens selskap. Nå gjør vi de største investeringene i vår historie for å bygge framtidens bærekraftige matindustri og sikre landbruk i hele landet. Vi gjør fem store løft for landbruket og matindustrien.

VERDISKAPINGSLØFTET

Ikon Verdiskapingsløftet 1500x

Vi skal øke verdiskapningen med 300 - 400 millioner kroner hvert år.Vi skal sikre høyere inntekter til bonden, og sørge for at det er landbruk i hele landet.

TEKNOLOGILØFTET

Ikon Teknologiløftet 1500x

Vi skal investere opp mot 1,4 milliarder i smart og bærekraftig industriteknologi. Samvirket skal sette standarden for en fremtidsrettet matindustri i Norge.

BÆREKRAFTSLØFTET

Ikon Bærekraftsløftet 1500x

Nortura skal gå foran for å utvikle en bærekraftig og klimasmart matindustri. Vi skal gjøre anleggene våre 100% fossilfrie, kutte 80% av utslippene fra transport og redusere matsvinn med 60% innen 2030. All emballasje skal være bærekraftig.

KUNDELØFTET

Ikon Kundeløftet 1500x

Vi skal kundeorientere matindustrien ved å bygge fem nye industrianlegg nær markedet. Samvirket skal sikre norske forbrukere lokal, bærekraftig og trygg mat fra gårder i hele Norge.

GENERASJONSLØFTET

Ikon Generasjonsløftet 1500x

Vi skal bidra til at det er mulig for framtidige generasjoner å satse på landbruket i hele Norge. Vi skal videreutvikle landbruk i hele landet basert på samvirkeprinsippene, mottaks- og forsyningsplikten.