graphic-element-nortura

Faktura

01. jan. 2016

Skal du sende oss en faktura? Sjekk denne huskelista, så risikerer du ikke å få fakturaen i retur.

Krav til fakturaen

  • Fakturaen må være i henhold til lover og forskrifter.
  • Fakturaen må inneholde opplysninger som er spesifisert i avtalen.
  • Merking av faktura:
    1. Faktura med PO (innkjøpsordre): Alle faktura merkes med PO-nummer (10 siffer) i felt for seg selv og uten ytterligere tekst
    2. Faktura uten PO: Alle faktura merkes med bestillerens initialer (fem bokstaver).
    3. Dersom du ikke har opplysningene, ta kontakt med bestilleren i Nortura.

Slik sender du fakturaen

Faktura kan sendes på to måter:

1. Elektronisk faktura
Elektronisk fakturaløsning foretrekkes av Nortura. EHF-faktura skal sendes til selskapets elektroniske adresse som er organisasjonsnummer registrert i ELMA-registeret.

2. PDF i e-post
Du kan sende fakturaen som PDF-vedlegg i en e-post til fakturamottak@nortura.no.

Har du fakturaspørsmål?

Send oss en e-post: regnskap@nortura.no