graphic-element-nortura

Energi

01.01.16 - kl. 12:53

Nortura anskaffer årlig energi for ca 220 millioner kroner. Energikjøpene reguleres gjennom konsernavtaler. Vi sender ut forespørsel til aktuelle leverandører når eksisterende avtaler nærmer seg utløpsdato, eller hvis behovene våre endrer seg. En typisk konsernavtale varer fra 1 til 3 år.

Våre største produktgrupper:

  • Elektrisk kraft
  • Naturgass
  • Propan
  • Fjernvarme
  • Drivstoff
  • Fyringsolje
  • Næringsmiddelgasser

Spesielle krav:

Næringsmiddelgasser må tilfredsstille gjeldene krav til renhet, produksjonsmetode og risikostyring for tilsetningsstoff for bruk som ingrediens, hjelpestoff eller additiv i næringsmidler for mennesker.

Husk at du i tillegg til kravene ovenfor må oppfylle minimumskravene våre.

Kontaktperson

Ole-Øyvind Kjersem

Innkjøpssjef

Telefon: 909 37 608

E-post: ole-oyvind.kjersem@nortura.no

Øystein Utskot

Innkjøpsleder

Telefon: 975 68 144

E-post: oystein.utskot@nortura.no