graphic-element-nortura

Eggproduksjon i Norge

01.03.20 - kl. 15:38

I Norge finnes det totalt ca. 4 millioner høner til enhver tid, fordelt på rundt 500 gårdsbruk. Av disse bondefamiliene er ca. 360 Nortura-eiere, og eggene blir hentet til et av Nortura sine eggpakkerier.

Hone egg no019104 Foto Øivind Haug

Om lag 95 % er i frittgående drift og 5 % er i miljøinnredede bur.

Norske høner har best plass

Miljøinnredede bur ble tatt i bruk i 2012, og medførte en forbedring av hønenes velferd og helse, sammenlignet med tidligere bur.

Miljøinnredede bur finnes i mange forskjellig størrelser. Det mest vanlige er å ha sju høner i hvert bur, men noen bur er så store at de rommer opptil femti høner. I tillegg til vann og fôr har hønene tilgang til vaglepinne, sandbad og verpekasse.

Frittgående høner beveger seg fritt i hønsehuset, og har tilgang til de samme fasilitetene som høner i miljøinnredede bur. Høner i økologisk drift har det på samme måte som frittgående, bortsett fra at de har litt større plass, har mulighet til å gå ut og at spiser økologisk dyrket fôr.

Bedre plass enn EU-høns

Høner i EU-land har betydelig større plass enn det som er vanlig i resten av verden.

For frittgående høner har Norge de samme arealkravene som EU, det vil si maksimalt 9 høner per kvadratmeter.

For miljøinnredning er EU-kravet 8 høner i de samme burene som vi i Norge bare kan ha 7 høner i.

Gode helseforhold gir trygg mat

Det foregår veldig lite medisinering av hønene i norsk eggproduksjon, og ingen bruk av antibiotika for å forebygge sykdommer. Veksthormoner er helt forbudt i norsk landbruk.

Vi har små gårdsbruk sammenlignet med andre land; en norsk eggbonde har vanligvis maksimalt 7500 høner i sin besetning. Jo større besetningen er, jo større fare er det for sykdommer og smitte.

Verdens tryggeste egg!

I de fleste andre land er sykdom fra salmonella-infiserte egg et stort folkehelseproblem. Det medfører stort sykefravær, kroniske lidelser og et betydelig antall dødsfall. Den mest vanlige salmonella-typen heter Salmonella Enteritides.

I Norge har helsemyndighetene ikke registrert et eneste syketilfelle av salmonella-sykdom fra norske egg, heller ikke fra norsk kylling eller norsk kalkun. Dette er en enestående situasjon i verdenssammenheng, og noe vi må gjøre alt vi kan for å opprettholde.

Målrettet arbeid for god helse hos hønene, med kontinuerlige kontroller og forbedringer, bidrar til å sikre denne unike situasjonen. Så du trygt kan fortsette å spise det norske egget ditt bløtkokt, eller gjerne helt rått.

Råd om eggproduksjon?

Har du spørsmål om eggproduksjon?
Da kan du kontakte rådgivingstjenesten i Nortura.