graphic-element-nortura

Dyretransport

01.01.16 - kl. 13:23

Det er strenge krav til hvor lenge et dyr kan transporteres. Transportgrensen for firbente dyr her i landet er på maksimalt 8 timer, og for tobente maksimalt 12 timer. Gjennomsnittlig transporttid i Nortura i 2020 var under 4 timer for alle dyreslag.

Dyretransport bil no022159 Foto Håvard Simonsen

Vi jobber hele tiden for å øke sikkerheten og trivselen for dyrene når de er på veien. Bilene våre tar kun med friske dyr som tåler transport, men likevel hender det at noen dør underveis. Selv om det bare er noen få promille av det totale antallet dyr vi transporterer, er det uansett for mange. Vi jobber hele tiden for at andelen døde dyr totalt sett synker for hvert år.

Forbedrer oss hele tiden

Det gjør vi ved å følge opp dyretransportene nøye. Vi registrerer alle transporttider, eventuelle dødsfall og årsakene til dem. Så bruker vi denne informasjonen til å gjøre rutinene våre enda bedre.

I samarbeid med Animalia har vi utviklet etisk regnskap. Dette er en årlig evaluering som Animalia gjør av alle ledd i transportrutinene våre, fra pålasting til avlasting av dyrene. Tilbakemeldingene fra denne gjennomgangen er svært viktige oss, og vi bruker dem aktivt i forbedringsarbeidet vårt.

Transporttider