graphic-element-nortura

Dyrehelse på gården

01.01.16 - kl. 13:15

Norge er i verdenstoppen når det gjelder god dyrehelse. Mye skyldes nok naturgitte forhold: Vi har et kaldt klima, med dårlige vekstvilkår for skadelige mikroorganismer. Vi har spredt struktur i landbruket, med god avstand mellom gårdsbrukene, noe som motvirker spredning av smittestoffer mellom gårdsbrukene. Sist, men ikke minst har vi små gårdsbruk, som gir mulighet for god oversikt over dyrenes helsetilstand.

Liveche garden miljo no020005

Like viktig er det nok at vi har jobbet systematisk med forebyggende dyrehelse-arbeid i en årrekke. Veterinærbesøk, dyras vekt, sykdom og andre viktige forhold blir nøye registrert og analysert. Denne informasjonen er åpen for alle, og blir brukt i fellesskap av bransjen og myndighetene for å oppnå kontinuerlige forbedringer.

Lite antibiotika og andre medisiner

Når vi arbeider så hardt for å forebygge sykdommer, blir det mindre behov for å behandle, noe som reduserer bruken av medisiner. Dermed er den totale antibiotikabruken minimal, og risikoen for å skape antibiotikaresistente bakterier redusert.

Gir gode råd om god helse

I Nortura legger vi stor vekt på å hjelpe medlemmene våre med praktisk forbedringsarbeid, slik at de får minst mulig smittestoff på gården og kan opprettholde en god dyrehelse. Vi gir råd om blant annet daglig drift, fôring og utforming av bygninger, og sprer kunnskap om forskning og nye løsninger.