graphic-element-nortura

24 gode grunner til å velge norsk mat

17.03.22 - kl. 09:47

Det er mange gode grunner til hvorfor det er bra for både deg og samfunnet å velge norsk mat. Her har vi samlet 24 gode grunner.

Vafler med urter kremost og Tronfjell spekeskinke no025770
 1. Norsk mat er trygg mat. Landbruket bruker minst antibiotika i Europa
 2. Matindustrien tar ansvar for å bli fossilfrie. Norges første kommersielle karbonfangstanlegg åpnet i august vegg i vegg med Nortura Rudshøgda. Alle våre anlegg skal bli 100% fossilfrie innen 2030.
 3. Ved å kjøpe norsk mat, støtter du din lokale bonde og ditt nærsamfunn. All Gilde- og Priormerka kjøtt og egg kommer fra den norske bonden.
 4. Når du kjøper Prior egg vet du hvor maten din kommer fra. Du kan skrive inn koden på egget på prior sine nettsider for å finne akkurat hvilken gård egget ditt kommer fra.
 5. Du bidrar til å opprettholde norsk matproduksjon ved å kjøpe norsk og kortreist mat. Det styrker norsk matsikkerhet!
 6. Norge har kjøtt i verdensklasse! Under VM i biff vant Norsk Angus gull. Bak gullet ligger et utrolig godt samarbeid mellom Norsk ANGUS AS, MENY og Nortura.
 7. Norsk landbruk sørger for over 100.000 arbeidsplasser. Vi i Nortura har over 5000 ansatte, og er stolte over å skape mange trygge arbeidsplasser over hele landet!
 8. Norsk landbruk bevarer det biologiske mangfoldet i naturen vår. Naturtypene i kulturlandskapet er blant de mest artsrike vi har i Norge. Dyr som beiter i utmark sikrer denne naturen!
 9. Norske egg er helt salmonellafrie. Dette er unikt i verdenssammenheng, og når du kjøper norske egg kan du være sikker på at de er trygge å spise.
 10. Du støtter verdiskapinga Norge. Landbruket skaper store verdier for samfunnet og det norske fellesskapet. Vi kjøper dyr og egg fra bønder over hele Norge og tjenester fra hundrevis av store og små bedrifter.
 11. Nortura jobber for å redusere andelen plast i emballasje. Både Gilde og Priors nye emballasjer reduserer plastbruken betraktelig. Innen 2030 skal all vår emballasje være 100% bærekraftig.
 12. Norge har lam i verdensklasse! Det norske lammet er en ettertraktet råvare hos både norske og internasjonale kokker. Det fyldige kjøttet med en passe fettmarmorering gjør råvaren unik. I tillegg har dyra perfekte beiteforhold i naturen vår.
 13. Nortura bidrar til bedre sirkulærøkonomi. Visste du for eksempel at Nortura har bygget et eget anlegg som utvinner protein av beinrester fra kylling og kalkun, til kosttilskudd med høy næringsverdi?
 14. Norsk landbruk har forpliktet seg til å være med å sikre en bærekraftig matproduksjon. Nortura skal senke klimagassutslippene fra transport med 80 prosent innen 2030, og fikk vi vår første dyrebil drevet på biogass på veien i juni.
 15. Norsk landbruk tar klimaendringene på alvor! Nortura er en av initiativtakerne til Landbrukets Klimaselskap som utvikler den nye klimakalkulatoren for landbruket. Klimakalkulatoren er ett av åtte tiltak i Landbrukets klimaplan i jobben med å kutte utslipp.
 16. Nortura utnytter hele dyret. I Nortura sin produksjon benyttes absolutt alle deler av dyret, ingenting kastes. Det som ikke blir menneskemat, går til hundefôr, bioenergi - eller avsettes som råstoff på verdensmarkedet.
 17. Norsk ull ble svanemerket som første i verden. Norske ullvareprodusenter har førsterett på den norske ulla, mens resten blir eksportert hovedsakelig til England.
 18. Det norske regelverket for dyrevelferd er blant verdens strengeste, sammen med det svenske. Fra nyttår tar Nortura del i det nye dyrevelferdsprogrammet for storfe, som skal kartlegge og forbedre dyrevelferden i næringa.
 19. Norsk landbruk bidrar til å rydde turstiene våre. Hvert år fra vår til høst, beiter geit, sau og lam over hele Norge i skog, hei og fjell og sørger for at vi kan gå på tur på ryddige turstier.
 20. Det er Lang holdbarhet på norske egg. Egg som produseres her i landet er holdbare og helt trygge langt ut over stemplingsdatoen, så lenge de blir oppbevart kjølig!
 21. Norsk mat er mer klimavennlig. Norsk storfe har lavere klimagassutslipp enn i resten av verden. Grunnen er at den norske klimakua produserer både kjøtt og melk, samt den unike helsa til norske dyr.
 22. Norsk landbruk egner seg aller best til husdyrproduksjon. Norge har en lav andel dyrka mark, men store utmarksressurser med gress som sau, geit og storfe livnærer seg på. Dette produserer melk og kjøtt som vi kan spise.
 23. Verden trenger mer klimasmart matproduksjon, og det norske landbruket må være en del av løsningen. Gjennom Klimakalkulatoren og prosjektet Klimasmart Landbruk tilrettelegger en samlet norsk næring for mer mat med lavere klimaavtrykk.
 24. Norsk kjøtt blir til verdens mat til hverdag og fest!