graphic-element-nortura

Konsernstyret

Norturas konsernstyre består av 14 personer, hvorav 9 er valgt av årsmøtet i Nortura og 5 er ansattrepresentanter. Styret er etter valg på ordinært årsmøte som vist under, ansattevalgte er valgt utenom årsmøtet.

Trine Hasvang Vaag

Trine Hasvang Vaag

Styreleder

Epost: trine.vaag@nortura.no

Telefon: 456 00 433

Fra Snåsa i Nord Trøndelag. Styremedlem siden 2016. Driver melk- og kjøttproduksjon.

Steffen Skolseg

Steffen Skolseg

Nestleder

Epost: s.skolseg@gmail.com

Telefon: 950 53 939

Fra Snertingdal i Oppland. Styremedlem og nestleder siden 2019. Driver med melk- og storfekjøttproduksjon.

Bente Roer

Bente Roer

Epost: bente@roergaard.no

Telefon: 416 38 759

Fra Rygge i Østfold. Styremedlem siden 2013. Driver med kylling, korn, grønnsakerog potetproduksjon.

Merethe Sund

Merethe Sund

Epost: mersun74@gmail.com

Telefon: 478 81 461

Fra Sømna i Nordland. Styremedlem fra 2017. Driver med kombinertbesetning svin og melkeproduksjon.

Ole Reino Tala

Ole Reino Tala

Epost: ole-tala@online.no

Telefon: 950 23 301

Fra Sem i Vestfold og Telemark. Tala ble valgt inn i konsernstyret i 2020. Han driver som eggprodusent og har allsidig planteproduksjon, er i tillegg driftssjef i SB Skog AS.

Hans Amund Braastad

Hans Amund Braastad

Epost: habraast@online.no

Telefon: 907 66 034

Fra Fåvang i Innlandet. Braastad ble valgt inn i konsernstyret i 2020. Han driver melk- og storfekjøtt og sau og vært gardbruker siden 1998.

Jan Erik Fløtre

Jan Erik Fløtre

Epost: jeflotre@online.no

Telefon: 911 03 118

Fra Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Styremedlem siden 2017. Driver med melk, ammeku og kjøttproduksjon på innkjøpt kalv.

Tone Steinsland

Tone Steinsland

Epost: tone@steinslandco.no

Telefon: 974 22 423

Fra Bryne i Rogaland. Styremedlem fra 2019. Driver med rugeri og oppdrett av kyllinger til verpehøner

Olav Håkon Ulfsnes

Olav Håkon Ulfsnes

Epost: olav@ulfsnes.com

Telefon: 900 15 888

Fra Aure i Møre og Romsdal. Styremedlem siden 2018. Driver med melkeproduksjon.

Kenneth Johansen

Kenneth Johansen

Epost: kenneth.johansen@nortura.no

Telefon: 917 73 872

Fra Sarpsborg i Østfold. Styremedlem siden 2015. Ansatt ved Nortura Sarpsborg Konserntillitsvalgt for de LOorganiserte i Nortura.

Ken Ove Sletthaug

Ken Ove Sletthaug

Epost: ken-ove.sletthaug@nortura.no

Telefon: 905 55 685

Fra Sandnes i Rogaland. Styremedlem siden 2006. Ansatt ved Nortura Forus.

Erlend Rønning

Erlend Rønning

Epost: erlend.ronning@nortura.no

Telefon: 915 68 001

Fra Trondheim i Sør-Trøndelag. Styremedlem siden 2017. Hovedtillitsvalgt for YS. Ansatt ved Nortura salg.

Tove Berit Berg

Tove Berit Berg

Epost: tove.berit.berg@nortura.no

Telefon: 977 94 690

Fra Nøtterøy i Vestfold. Styremedlem siden 2015. Ansatt ved fabrikken i Revetal.

Ronny Aunan

Ronny Aunan

Epost: ronny.aunan@nortura.no

Telefon: 934 31 579

Fra Steinkjer i Trøndelag. Styremedlem siden 2019. Hovedtillitsvalgt for NNN i Region-Nord. Ansatt ved Nortura Steinkjær.