graphic-element-nortura

Konsernstyret

Norturas konsernstyre består av 14 personer, hvorav 9 er valgt av årsmøtet i Nortura og 5 er ansattrepresentanter. Styret er etter valg på ordinært årsmøte som vist under, ansattevalgte er valgt utenom årsmøtet.

Trine Hasvang Vaag

Trine Hasvang Vaag

Styreleder

Epost: trine.vaag@nortura.no

Telefon: 456 00 433

Fra Snåsa i Nord Trøndelag. Styremedlem siden 2016. Driver melk- og kjøttproduksjon.

Jan Erik Fløtre

Jan Erik Fløtre

Nestleder

Epost: jeflotre@online.no

Telefon: 911 03 118

Fra Byrkjelo i Sogn og Fjordane. Styremedlem siden 2017. Driver med melk, ammeku og kjøttproduksjon på innkjøpt kalv.

Merethe Sund

Merethe Sund

Epost: mersun74@gmail.com

Telefon: 478 81 461

Fra Sømna i Nordland. Styremedlem fra 2017. Driver med kombinertbesetning svin og melkeproduksjon.

Hans Amund Braastad

Hans Amund Braastad

Epost: habraast@online.no

Telefon: 907 66 034

Fra Fåvang i Innlandet. Braastad ble valgt inn i konsernstyret i 2020. Han driver melk- og storfekjøtt og sau og vært gardbruker siden 1998.

Tone Steinsland

Tone Steinsland

Epost: tone@steinslandco.no

Telefon: 974 22 423

Fra Bryne i Rogaland. Styremedlem fra 2019. Driver med rugeri og oppdrett av kyllinger til verpehøner

Bente Borgen

Bente Borgen

Epost: Bente.Borgen@ringebu.kommune.no

Telefon: 916 39 875

Fra Sør-Fron i Innlandet. Borgen ble valgt inn i konsernstyret i 2021, er melkeprodusent og digitaliseringsrådgiver i Ringebu Kommune.

Tronn Flittie

Tronn Flittie

Epost: tronn.flittie@postnord.com

Telefon: 982 07 238

Fra Lesja i Innlandet. Flittie ble valgt inn i konsernstyret i 2021, driver med kjøttproduksjon.

Linda Gjerde Myren

Linda Gjerde Myren

Epost: lindagmyren@gmail.com

Telefon: 481 42 530

fra Valldal i Møre og Romsdal.

Ble valgt inn i konsernstyret i 2022, driver som svin- storfe og småfeprodusent.

Ole Johs Egeland

Ole Johs Egeland

Epost: ojegelan@online.no

Telefon: 909 93 053

Fra Spydeberg i Viken.​ Ble valgt inn i konsernstyret i 2022. Egeland driver med slaktekylling, and, korn og skog.​

Kenneth Johansen

Kenneth Johansen

Epost: kenneth.johansen@nortura.no

Telefon: 917 73 872

Fra Sarpsborg i Østfold. Styremedlem siden 2015. Ansatt ved Nortura Sarpsborg Konserntillitsvalgt for de LOorganiserte i Nortura.

Ken Ove Sletthaug

Ken Ove Sletthaug

Epost: ken-ove.sletthaug@nortura.no

Telefon: 905 55 685

Fra Sandnes i Rogaland. Styremedlem siden 2006. Ansatt ved Nortura Forus.

Erlend Rønning

Erlend Rønning

Epost: erlend.ronning@nortura.no

Telefon: 915 68 001

Fra Trondheim i Sør-Trøndelag. Styremedlem siden 2017. Hovedtillitsvalgt for YS. Ansatt ved Nortura salg.

Tove Berit Berg

Tove Berit Berg

Epost: tove.berit.berg@nortura.no

Telefon: 977 94 690

Fra Nøtterøy i Vestfold. Styremedlem siden 2015. Ansatt ved fabrikken i Revetal.

Ronny Aunan

Ronny Aunan

Epost: ronny.aunan@nortura.no

Telefon: 934 31 579

Fra Steinkjer i Trøndelag. Styremedlem siden 2019. Hovedtillitsvalgt for NNN i Region-Nord. Ansatt ved Nortura Steinkjær.