graphic-element-nortura

Klima

Vi skal nå klimamålene.

Verdens matressurser og dyrkingsareal er begrenset. Det er en av grunnene til at et samlet norsk storting vil øke matproduksjonen i Norge. I den grad vi skal ha en kjøttproduksjon er Norge et klimasmart land å produsere i, ettersom vi har beiteressurser som egner seg perfekt for beitedyr som småfe og storfe.

Samtidig vet vi i Nortura at både dyra, fabrikkene våre og maten vi spiser har betydning for miljøet. Å ikke kaste mat er viktig. Det samme er emballasjen vi bruker, vårt energi- og vannforbruk og vårt fokus på en mer klimanøytral transport. Vi må unngå å produsere mer enn både kroppen og kloden har godt av. Vår ambisjon er at alle ressurser blir brukt optimalt og at ingenting går til spille.

Vi skal klare å redusere klimaavtrykket så mye som vi er forpliktet til, samtidig som vi tar vare på norsk verdiskaping, vårt kulturlandskap og den trygge norske maten og gode dyrehelsa som er så unik i verden. For å bidra til at verden når FNs bærekraftsmål, har vi i Nortura blant annet besluttet å redusere klimautslippene fra fabrikk med 80 prosent, matsvinn med 60 prosent, halvere transportutslippene og gjøre 70 prosent av all emballasje miljøvennlig innen 2030.

Ingen kjenner bedre enn bøndene hvor skoen trykker når det gjelder klima. Derfor er norske bønder en del av klimaløsningen – det handler om levebrødet deres.

Visste du at?

Norsk storfe har lavere klimagassutslipp enn resten av verden. Faktisk ikke stort mer enn en tredel. Det skyldes den unike helsa til norske dyr, og at de aller fleste produserer både melk og kjøtt. Den norske kombikua er nokså alene i verden om akkurat det. Kilde: Veterinærinstituttet