graphic-element-nortura

Helse

Vi tar folkehelsen på alvor.

God helse gir seg ikke selv. Vi trenger balanse i livet, og maten vi spiser er en viktig del av denne balansen. Hver og en av oss må ta ansvar for å gjøre de rette valgene. Derfor oppfordrer vi alle til å følge myndighetenes kostholdsråd. Nortura sitt ansvar er å bidra til å gjøre det lettere for deg.

Vi har signert en intensjonsavtale med Helsedepartementet, der vi har forpliktet oss til å bidra til at innholdet av mettet fett og salt i det norske kostholdet går ned til anbefalt nivå. Innen 2025 har vi blant annet satt mål om å redusere fett fra dyr med fem prosent, samt fjerne hele 600 tonn mettet fett fra våre produkter. Et annet mål i intensjonsavtalen er å få saltinntaket ned fra 10 gram om dagen i 2010 til 8 gram om dagen i 2021. Vi gjør vårt beste for å lage produkter som gir nordmenn en sunnere hverdag, og i dag er Nortura i norgeseliten når det gjelder antall produkter med nøkkelhullmerket.


Mattrygghet er noe mange tar forgitt, men for oss i Nortura er det noe av det viktigste vi jobber med. Norsk mat er verdens tryggeste, og slik vil vi fortsette å ha det. Derfor arbeider vi kontinuerlig for å sikre trygg mat i alle ledd - fra båsen på gården, via slakteriet til spisebordet ditt.

Vi samarbeider tett med bøndene om å sikre god hygiene på gården for å hindre smitte og sykdom. Vi overvåker og forbedrer rutinene på slakteriene våre for å hindre at bakterier overføres til kjøttet. Og vi følger nøye med på endringer i bakteriesituasjonen blant mennesker og dyr, og bruker store ressurser på mikrobiologisk forskning, for å få mest mulig kunnskap om bakterier og smitteveier.

Visste du at?

Norge er et av få land i verden hvor vi helt trygt kan spise rå egg? Det kan vi takke friske dyr og strenge rutiner for. Mange land har store utfordringer med salmonella-bakterier og må derfor varmebehandle eggene sine.