Hopp til innhold

Kjemien må stemme

Kjemien må stemme

Som leder på laboratoriet på Nortura Revetal er Kari Skaug først og fremst opptatt av at kjemien må stemme.

Hvordan er en vanlig dag på jobb for deg, Kari?

- Først og fremst har jeg ansvar for driften i laboratoriet og sørger for at ting går som de skal. Det er mye faste rutiner – oppfølging i laboratoriet og stoffregister, kalibreringer og kontroll av styringssystem. Alt må stemme. Datablader skal til enhver tid være oppdatert og alt må sjekkes og loggføres. Det er stor forskjell fra da jeg begynte, forteller hun. Da ble det meste registrert på papir og lagret i permer. Nå derimot, nærmer vi oss det papirløse samfunn fordi alt registreres på data.

Nortura Revetal har seks produksjonsavdelinger: Knekke, pasteur, tørke, tapperi, koke og stekeavdeling. I tillegg til eget laboratorium, logistikk og teknisk avdeling. 

- Det er stor variasjon i jobben min, sier laboratorielederen, som også driver med revisjon. Og hvis det er høyt trykk i produksjonen, trår vi så klart til der alle sammen. Vi hjelper hverandre så godt vi kan.

Nortura Revetal foredlet cirka 7600 tonn egg i 2017. Et egg veier i snitt 60 gram, hvilket betyr at det passerte over 130 millioner egg gjennom knekkemaskinen! 

Totalt produseres over 35 forskjellige eggprodukter, fordelt mellom industri, storhusholdning og dagligvare.

BRC-sertifisert

- Det er veldig bra å være sertifisert, sier Kari ettertrykkelig. Det er et mål at alle anlegg i Nortura-systemet skal ha denne sertifiseringen som er en internasjonal standard for næringsmiddelsertifisering. Her snakker vi mattrygghet. Dette er en sertifisering som blir fornyet en gang pr år, og jeg reviderer og sjekker at alt er på stell før årlig inspeksjon, sier hun, og legger til: 

- Vi kjører nå i gang ny teknologi og produksjonsutstyr som lar oss ta i bruk skallet på en helt ny og innovativ måte.