Hopp til innhold

Fokus på forebygging

Fokus på forebygging

–Kyllingene skal ha det bra, og produktet skal være godt! Theo Taverne er teknisk leder hos Nortura Samvirkekylling i Våler og har fokus på forebygging.

I tillegg til kyllingers ve og vel er den tekniske lederen opptatt av ansattes arbeidsmiljø, rettferdighet, og at Norturas verdier opprettholdes.

Vil bli best

–Vi vil gjerne bli best i verden, sier Theo, som også understreker at alle jobber sammen mot felles mål. Vi er stolte av det vi får til og hjelper hverandre. Alle tar ansvar og ingen går hjem før kyllingene er sendt trygt av sted på slutten av en arbeidsdag.

Samvirkekylling i nye fjær

Nybygg og ny produksjonslinje er på plass slik at de kan takle økningen i markedet. Dermed endres produksjonshverdagen også drastisk, både når det gjelder teknologi og organisering.
–I stedet for en ledelse som bare bestemmer, har vi satt sammen en gruppe hvor flere ansatte og klubbmedlemmer er med og tar avgjørelser. Produsenter, klekkerier og andre er også involvert. Nytenkning er påkrevd. Hvordan kan en jobb gjøres lettere? Mer praktisk? Kan logistikken forbedres? Små detaljer må vurderes hele veien hvis man vil bli best i verden, avslutter Theo.