Hopp til innhold

Hos oss er det datoen som er viktig!

Hos oss er det datoen som er viktig!

Nortura Harstad er distribusjonssted for varer til de nordligste delene av landet vårt, inkludert Svalbard. Raymond Hansen er ansvarlig for leveranser til storkjøkken, og siden det er mat det dreier seg om, sier det seg selv at datoer blir viktig.

Forutsigbarhet i jobben

–Noe av det beste med yrket er forutsigbarheten, sier Raymond. Man vet hva som skal gjøres til en hver tid. Det er heller ikke noe problem å få variasjon i hverdagen; varer skal plukkes, prises, pakkes og sendes. Hele tiden. Noen dager mer enn andre. Og datoer må følges opp så klart – det er viktig, påpeker Raymond.

Utviklingsmuligheter

–Nortura er uten tvil en arbeidsplass hvor man blir godt tatt vare på. I tillegg finnes det gode utviklingsmuligheter for de som ønsker det, forteller Raymond. Selv har han jobbet her i femten år. I 2004 tok han fagbrev som terminalarbeider. Innspill og forslag fra medarbeidere om hvordan ting kan gjøres bedre blir tatt vel i mot. –Det handler jo om kontinuerlig forbedring her også, avslutter Raymond.