Hopp til innhold

Miljø

Miljø

I Nortura jobber vi hele tiden med å redusere miljøbelastningen fra egg- og kjøttproduksjonen vår. Det gjør vi blant annet gjennom økt bruk av gjenvinnbare materialer, redusert energiforbruk og CO2-utslipp, og minimering av vann- og kjemikaliebruk Og arbeidet gir resultater. For eksempel reduserte vi energiforbruket per kilo kjøtt med over 20 % i 2013, sammenlignet med året før. Det tilsvarer en årlig reduksjon på rundt 600 000 kWh.

Mindre kasting av mat

Vi gjør også det vi kan for at det skal kastes mindre mat; både på gården, på fabrikkene, i butikkene og i de tusen hjem. I Nortura jobber vi hele tiden med å redusere matsvinnet i hele verdikjeden. På gården blir allerede det meste av matressursene tatt vare på, og levert til slakteriet eller eggpakkeriet.

Vi vurderer stadig stemplingsdatoen på produktene. En rekke spekematprodukter har for eksempel nylig fått lengre holdbarhet. Egg må merkes etter en felles EØS-regel, med kun 28 dager fra egget er verpet. Tidligere var stemplingen av norske egg hele 45 dager.

Norske egg er verdens tryggeste, og inneholder ikke salmonella. Forskning viser at eggene er holdbare i flere måneder etter at datoen har gått ut.

Utnytter hele dyret

På alle slakteriene og eggpakkeriene er det fokus på å hindre matsvinn. Vi bruker alle deler av slaktet; enten til menneskemat, til dyrefor eller som det vi i Nortura kaller Plussprodukter, som for eksempel ull og skinn.

Chart
Chart