Hopp til innhold

Mattrygghet i produksjonen

Mattrygghet i produksjonen

God slaktehygiene er avgjørende for å hindre at bakterier og andre uønskede mikroorganismer overføres fra hud og tarmer til kjøttet. I Nortura jobber vi kontinuerlig med å overvåke og forbedre rutinene på slakteriene våre. Dette gjør vi for at maten vi produserer skal være trygg å spise. Vi er blant annet svært nøye med å ha tydelig avgrensede hygienesoner, for å unngå at de ansatte tar med seg bakterier fra såkalt urene til rene soner. Alle som besøker ett av Nortura sine produksjonssteder, vil oppleve svært strenge regler, med håndvask og desinfisering, beskyttelsesklær og sko-overtrekk

Kontrollerer hvert eneste slakt

Mattilsynets offentlig ansatte veterinærer er til stede hver dag under hele slakteprosessen. De kontrollerer både de levende dyrene før og under slakting, og de ferdige slaktene. Dette gjelder alle dyreslagene. Kjøttkontrollens ovale godkjenningsstempel er bevis for at slaktene er godkjent som menneskemat.

Rene dyr gir trygg mat

God hygiene i matproduksjon forutsetter rene dyr, derfor følger vi opp rensligheten hele veien fra gården til slakteriet. Vi sørger også for at både bønder og transportører får god kunnskap om tiltak som holder dyrene rene.

Sau og lam som skal slaktes må være nyklipte. De fleste slakteriene klipper selv. Ved de største saueslakteriene våre har vi innført klipping rett etter avliving, men før slakting - en metode som ivaretar både dyrevelferden og slaktehygienen på best mulig måte. Nortura er foreløpig alene om å anvende denne teknologien. Bøndene som velger å klippe dyrene på gården, må gjøre det mindre enn tre dager før levering.

Kjøling for hygiene og kjøttkvalitet

Skrottene må nedkjøles raskt etter slakting. På Nortura-slakteriene har vi velprøvde rutiner som sikrer at temperaturen både på overflaten og innvendig synker som den skal. Riktig nedkjøling er dessuten viktig for å få mørt kjøtt.

Krever stolte fagfolk

Slaktehygiene avhenger i stor grad av slakterens nøyaktighet og faglige kompetanse. Enten vi ansetter erfarne slaktere, eller utdanner dem selv gjennom våre lærlingplasser, legger vi stor vekt på at de skal være topp motiverte og gir dem gode utviklingsmuligheter. Fordi ren og trygg mat lages av stolte og dyktige fagfolk.

Hygienisk regnskap

I samarbeid med Animalia har vi utviklet “Slaktehygienisk regnskap”, en omfattende hygienerevisjon som blir gjennomført ved alle Norturas slakterier. Dette er en grundig gjennomgang av alt som skjer på hver posisjon i slaktehallen; fra og med bedøving og avliving til slaktet fraktes ut. 

Har du spørsmål om hygienetiltak i matproduksjonen i Nortura?

Ring oss på vårt grønne nummer 800 33 390

Eller skriv noen linjer til oss